การแข่งขันกีฬาฟันดาบ ในกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 39 “ราชบุรีเกมส์”

แข่งขันระหว่างวันที่ 28-30 มีนาคม 2567

ณ “อาคาร พลเอก บรรจบ บุญนาค” ค่ายบุรฉัตร จ.ราชบุรี

ส่วนตารางการแข่งขัน เป็นไปเหมือนปีที่แล้ว โดยจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง