เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ได้มีการแพร่ระบาดเป็นวงกว้าง และลุกลามมาถึงวงการฟันดาบ จึงขอแจ้งให้ทุกท่านทราบว่า ขอเลื่อนการแข่งขันฟันดาบรายการเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2564 ออกไปอย่างไม่มีกำหนด ทั้งนี้ หากสถานการณ์คลี่คลาย และปลอดภัย ทางสมาคมฯ จะดำเนินการจัดการแข่งขันรายการดังกล่าวข้างต้นอีกครั้ง และจะแจ้งให้ทราบในรายละเอียดต่อไป
ขออภัยในความไม่สะดวก และขออวยพรให้ทุกท่าน และครอบครัวฟันดาบของเราปลอดภัย