ผลคะแนนรวมสูงสุด เยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย '57 Print
Written by สมาคมฟันดาบแห่งประเทศไทยฯ   
Wednesday, 14 May 2014 11:17

ผลคะแนนรวมสูงสุด เยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย '57

1. ชนะเลิศคะแนนรวมสูงสุด ได้แก่ ชมรมฟันดาบกองทัพอากาศ
2. ชนะเลิศคะแนนรวมอันดับ 2 ได้แก่ ชมรมฟันดาบ รร.กีฬานครศรีธรรมราช
3. ชนะเลิศคะแนนรวมอันดับ 3 ได้แก่ ชมรมฟันดาบ SFT
4. ชนะเลิศคะแนนรวมอันดับ 4 ได้แก่ ชมรมฟันดาบ รร.กีฬานครสวรรค์
5. ชนะเลิศคะแนนรวมอันดับ 5 ได้แก่ ชมรมฟันดาบ  ม.เกษตรศาสตร์
6. ชนะเลิศคะแนนรวมอันดับ 6 ได้แก่ ชมรมฟันดาบ Star Fencing

alt