ประกาศ การแข่งขัน IPE ครั้งที่ 1 Print
Written by สมาคมฟันดาบแห่งประเทศไทยฯ   
Wednesday, 14 January 2015 10:41

alt

สามารถดาวน์โหลดระเบียบการแข่งขันรายการ IPE Fencing Championships 2015 ได้ที่นี่

- หนังสือเชิญ

- ระเบียบการแข่งขัน

- ตารางการแข่งขัน

- แบบฟอร์มใบสมัครแข่งขัน

Last Updated on Wednesday, 28 January 2015 13:50