กำหนดการสอบปฏิบัติในโครงการอบรมการจัดการแข่งขันกีฬาฟันดาบระดับนานาชาติ (ด้านเทคนิค) ประจำปี 2556 Print
Written by สมาคมฟันดาบสมัครเล่นแห่งประเทศไทยฯ   
Monday, 03 June 2013 23:37

กำหนดการสอบภาคปฏิบัติ ในโครงการอบรมการจัดการแข่งขันกีฬาฟันดาบระดับนานาชาติ (ด้านเทคนิค) ประจำปี 2556

วันที่ 22 มิ.ย.56

 1. ประเภทเอเป้ชาย U-17 - ชมรมฟันดาบมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 2. ประเภทเซเบอร์ชาย U-17 - ชมรมฟันดาบหน้ากากดำ
 3. ประเภทฟอยล์หญิง U-17 - ชมรมฟันดาบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระนครเหนือ

วันที่ 23 มิ.ย.56

 1. ประเภทฟอยล์ชาย U-17 - ชมรมฟันดาบโรงเรียนนายเรืออากาศ
 2. ประเภทเอเป้หญิง U-17 - ชมรมฟันดาบโรงเรียนนายเรือ
 3. ประเภทเซเบอร์หญิง U-17 - ชมรมฟันดาบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

วันที่ 29 มิ.ย.56

 1. ประเภทเอเป้ชาย U-20 - ชมรมฟันดาบกองทัพอากาศ
 2. ประเภทเซเบอร์ชาย U-20 - ชมรมฟันดาบทหารบก
 3. ประเภทฟอยล์หญิง U-20 - ชมรมฟันดาบโรงเรียนนายร้อย จปร.

วันที่ 30 มิ.ย.56

 1. ประเภทฟอยล์ชาย U-20 - ชมรมฟันดาบกองทัพเรือ
 2. ประเภทเอเป้หญิง U-20 - ชมรมฟันดาบค่ายสมอทอง
 3. ประเภทเซเบอร์หญิง U-20 - ชมรมฟันดาบภูจะนา

การดำเนินการ

 1. ขอให้แต่ละชมรมมารายงานตัวที่โต๊ะ DT ในการแข่งขันเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2556 ในเวลา 08:00 ของในแต่ละวันที่ทำการสอบ
 2. ให้แต่ละชมรมนำ Notebook มาชมรมละ 1 เครื่อง เพื่อใช้ในการทำโปรแกรมการแข่งขัน
 3. การแต่งการชุดสุภาพ กางเกงขายาว และเสื่อโปโลคอปก
 4. ให้แต่ละชมรม โหลด AFAT Ranking ที่ปรับปรุงล่าสุด แล้วลงข้อมูลนักกีฬาพร้อมวัน-เดือน-ปีเกิด, Ranking หรือ Fencer number, point ให้เรียบร้อยก่อนวันทำการทดสอบ

หากมีข้อสงสัย ติดต่อ นาวาโทสมพล ศรีสดใส มือถือ 089-797-6222 ได้โดยตรง

หากชมรมใดไม่สามารถมาได้ตามกำหนดการให้ติดต่อชมรมอื่นๆ เพื่อดำเนินการเปลี่ยนให้เรียบร้อย หากไม่มาทำการทดสอบจะถือว่าไม่ผ่านการอบรม

ประกาศ ณ วันที่ 13 มิ.ย.56

สมาคมฟันดาบสมัครเล่นแห่งประเทศไทยฯ

Last Updated on Thursday, 13 June 2013 17:46