พระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ.2558 Print
Written by สมาคมฟันดาบแห่งประเทศไทยฯ   
Tuesday, 07 April 2015 11:38

alt

เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนากีฬาฟันดาบและในการดำเนินการแก้ไขระเบียบข้อบังคับสมาคมกีฬาฟันดาบแห่งประเทศไทยฯ ต่อไป

สโมสรสมาชิกและผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลด พรบ.การกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ.2558 ได้ตามลิงค์ที่นี่

 

สมาคมกีฬาฟันดาบแห่งประเทศไทยฯ

Last Updated on Tuesday, 07 April 2015 11:48