ประกาศ เปิดรับสมัครสอบเป็นผู้ตัดสิน FIE Print
Written by สมาคมฟันดาบแห่งประเทศไทยฯ   
Tuesday, 06 January 2015 13:00

ประกาศ

เปิด รับสมัครผู้ที่สนใจจะไปสอบเป็น ผู้ตัดสิน FIE ระหว่างวันที่ 25 - 2 มี.ค.58 (รวมวันที่ต้องสอบปรับ P license แล้ว) หรือ ผู้ที่ต้องการไปสอบปรับ P License ระหว่าง 28 ก.พ. - 2 มี.ค.58 ณ ประเทศ UAE

สามารถแจ้งความจำนงได้ที่ สนง.สมาคมฯ ในวันทำการ ตั้งแต่ 0800-1700

โดย สมาคมฯ ส่งได้เพียงการสอบดาบละ 1 คนเท่านั้น ส่วนการสอบปรับ P license นั้น ส่งได้ไม่จำกัด และผู้ที่สนใจต้องสำรองค่าใช้จ่ายในการสอบ ได้แก่ ค่าสมัครสอบ 60 ยูโร ค่าที่พัก และค่าตั๋วเครื่องบิน(ตามจ่ายจริง) หากสามารถสอบผ่านเป็น B License สมาคมฯ จะดำเนินการเบิกค่าใช้จ่ายคืนให้ต่อไป

หมายเหตุ ผู้ที่สมัครไปสอบปรับ P license ไม่ต้องเสียค่าสมัครสอบแต่ประการใด

ผู้ สนใจ ยื่นความจำนงพร้อมไฟล์รูปถ่าย ประวัติส่วนตัว และประวัติการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ตัดสินในประเทศไทย โดยสังเขป ภายในวันที่ 19 ม.ค.58 นี้

สมาคมฟันดาบแห่งประเทศไทยฯ

Last Updated on Tuesday, 06 January 2015 13:09