นายกสมาคมฟันดาบสมัครเล่นแห่งประเทศไทยฯ สมัยที่ 3 วาระปี 2556 - 2557 Print
Written by Amateur Fencing Association of Thailand   
Wednesday, 10 April 2013 19:22

alt

ขอแสดงความยินดีกับ ท่านพลเรือเอก สมเดช ทองเปี่ยม ที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นนายกสมาคมฟันดาบสมัครเล่นแห่งประเทศไทยฯ สมัยที่ 3 วาระปี 2556 - 2557 ด้วยครับ

คลื่นลมเริ่มสงบแล้ว ก็สามารถหันหัวเรือมุ่งสู่เป้าหมายได้ด้วยความเร็วเต็มตัวแล้วครับ