ประกาศ การแข่งขันฟันดาบ รายการ BRUNEI INTERNATIONAL OPEN Print
Written by สมาคมฟันดาบแห่งประเทศไทยฯ   
Wednesday, 07 January 2015 15:21

ประกาศ

ผู้ที่สนใจจะไปแข่งขันฟันดาบ รายการ BRUNEI INTERNATIONAL OPEN (BIO) FENCING ระหว่างวันที่ 25 - 31 มกราคม 2558 สามารถขอระเบียบการได้ที่สมาคมฯ

โดยรายการนี้ เปิดโอกาสให้ชมรมสมาชิกได้เดินทางไปแข่งขันได้เอง โดยสมาคมจะอำนวยความสะดวกในด้านเอกสารต่างๆ เช่น การสมัครแข่งขัน การติดต่อที่พัก และตั๋วเครื่องบิน

ทั้งนี้ผู้ที่สนใจ กรุณาติดต่อภายในวันที่ 12 มกราคม 2558 เท่านั้น

รายละเอียดการแข่งขัน
1.ค่าสมัครแข่งขัน  Individual events     US$ 20.00 / fencer / event
                   Team events        US$ 40.00 / team / event
2.ค่าที่พัก ฟรี (เฉพาะนักกีฬา) ส่วนผู้ติดตามหรือ จนท.ทีม ค่าพักห้องคู่ คืนละ US$100
3. ค่าอาหารคิดหัวละ US$25 ต่อวัน
4.ผู้ตัดสินที่ต้องไปกับทีม
       นักกีฬา 0-4 คน ไม่ต้องมีผู้ตัดสิน
       นักกีฬา 5-9 คน ต้องมีผู้ตัดสินไปด้วย 1 คน
       นักกีฬามากกว่า 10 คน ต้องมีผู้ตัดสินไปด้วย 2 คน

จึงประกาศมาเพื่อทราบ

Last Updated on Thursday, 08 January 2015 09:17