ประกาศ ขอความร่วมมือส่งข้อมูลสมาชิก Print
Written by สมาคมฟันดาบแห่งประเทศไทยฯ   
Sunday, 04 January 2015 00:40

alt

ประกาศ ขอความร่วมมือส่งข้อมูลสมาชิก

เนื่องจากสมาคมฯ กำลังดำเนินการจัดทำระบบทะเบียน, ระบบ Ranking และ ระบบการจัดการแข่งขัน ขึ้นใหม่ ดังนั้น จึงขอความร่วมมือชมรมสมาชิกส่งรายชื่อนักกีฬา และ วัน-เดือน-ปีเกิด ทั้งนี้ เพื่อให้ทั้ง 3 ระบบใหม่สามารถลิงค์ข้อมูลถึงกันและใช้งานได้จริงในอนาคตอันใกล้

โดยขอความร่วมมือจากทุกชมรมแม้จะเป็นหรือไม่เป็นสมาชิกของสมาคม ณ ปัจจุบัน การพัฒนาระบบดังกล่าวจะเป็นไปไม่ได้เลย หากไม่ได้รับความร่วมมือจากทุกชมรม

ขอให้รวบรวมส่งรายชื่อนักกีฬาในสังกัดพร้อมข้อมูลวัน-เดือน-ปีเกิด ภายในวันที่ 20 ม.ค.58 (พร้อมกันกับการต่อทะเบียนชมรมสมาชิก)

ขอขอบคุณในความร่วมมือมา ณ โอกาสนี้

Last Updated on Sunday, 04 January 2015 00:52