ผลการแข่งขัน 22nd CU Open Print
Written by สุขสันติ์ สุวรรณสงคราม   
Friday, 11 October 2013 21:03

ผลการแข่งขัน

22nd CU Open Fencing Championships 2556 
ศูนย์กีฬา sport complex (ชั้น 4) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

11-13 ต.ค.56

เอเป้บุคคลชาย      ฟอล์ยบุคคลชาย    เซเบอร์บุคคลชาย

เอเป้บุคคลหญิง     ฟอล์ยบุคคลหญิง   เซเบอร์บุคคลหญิง

 

 

Last Updated on Tuesday, 15 October 2013 14:24