หน้าหลัก
ยินดีต้อนรับสู่ สมาคมฟันดาบสมัครเล่นแห่งประเทศไทย
ประกาศ เรื่องการต่อทะเบียนสมาชิกชมรมฟันดาบ ประจำปี 2557 PDF Print
Written by สมาคมฟันดาบสมัครเล่นแห่งประเทศไทยฯ   
Thursday, 17 January 2013 00:00

AFAT_color

ประกาศสมาคมฟันดาบสมัครเล่นแห่งประเทศไทยฯ

เรื่อง   การต่อทะเบียนสมาชิกชมรมฟันดาบ ประจำปี 2557

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

สถานภาพสมาชิกชมรมฟันดาบ ประจำปี 2556 ในความรับผิดชอบของสมาคมฟันดาบสมัครเล่นแห่งประเทศไทยฯ กำลังจะหมดลงใน 31 ธันวาคม 2556 นี้ ขอให้สมาชิกชมรมฟันดาบต่างๆ ดำเนินการต่อทะเบียนสมาชิกชมรมฟันดาบ ประจำปี 2557 โดยมีรายละเอียดดังนี้

  • เอกสารประกอบ ได้แก่ (1) ระเบียบข้อบังคับชมรม, (2) ทะเบียนผู้บริหารชมรม (3) ทะเบียนนักกีฬา (ในปัจจุบัน ล่าสุด) พร้อมรูปถ่าย (4) หากมีการโอนย้ายสังกัด ให้มีหนังสือยินยอมโอนย้ายสังกัดทั้งชมรมเก่าและชมรมใหม่ด้วย (5) สำเนาการโอนเงิน

  • ชำระค่าต่อทะเบียนสมาชิกเป็นเงิน 1,000.- บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 20 มกราคม 2557

  • โอนเงินเข้าบัญชีสมาคมฟันดาบฯ แล้วนำหลักฐานการโอนเงินมาแสดงหากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อ นาวาโท ปรีชา ตันติรักส์ นายทะเบียนฯ โทร. 081-802-4848

  • บัญชี "สมาคมฟันดาบสมัครเล่นแห่งประเทศไทยฯ"  ธนาคารทหารไทย สาขากระทรวงกลาโหม ประเภทบัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 039-270-122-3

 ประกาศ  ณ  วันที่     24     ธันวาคม  พ.ศ. 2556

สมาคมฟันดาบสมัครเล่นแห่งประเทศไทยฯ

Last Updated on Tuesday, 24 December 2013 23:25
 
ขอให้แจ้งผลการแข่งขันฟันดาบเซเบอร์ชายรุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี รายการ KU Open 2013 PDF Print
Written by สมาคมฟันดาบสมัครเล่นแห่งประเทศไทยฯ   
Monday, 23 December 2013 15:48

ประกาศ
เรื่อง ผลการแข่งขันฟันดาบเซเบอร์ชายรุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี รายการ KU Open 2013

เนื่องจากมีปัญหาด้านเทคนิค ไม่สามารถประมวลผล Ranking ในรายการ KU Open ในประเภทเซเบอร์ชายรุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี ได้ จึงขอรบกวนให้นักกีฬาหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง กรุณาแจ้งผลการแข่งขันมายังสมาคมฯ เพื่อให้สามารถประมวลผล Ranking ล่าสุดได้ต่อไป

ขอความร่วมมือด้วยครับ เพราะตอนนี้ยังมีนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันหลายคนที่ยังไม่แจ้งผลมาให้สมาคมฯ ทราบ

แจ้งมายัง This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ได้เลยครับ

alt

Last Updated on Monday, 23 December 2013 15:53
 
ตารางการแข่งขันฟันดาบ ในกีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 41 PDF Print
Written by สมาคมฟันดาบสมัครเล่นแห่งประเทศไทยฯ   
Saturday, 21 December 2013 14:24

alt

 
การแข่งขันฟันดาบ "อาร์มทองสัมพันธ์ 57" PDF Print
Written by สมาคมฟันดาบสมัครเล่นแห่งประเทศไทยฯ   
Saturday, 21 December 2013 10:43

alt

Last Updated on Saturday, 21 December 2013 10:46
 
ประกาศ การแข่งขัน SEAFF 2013 PDF Print
Written by สมาคมฟันดาบสมัครเล่นแห่งประเทศไทยฯ   
Wednesday, 18 December 2013 21:32

ประกาศ การแข่งขัน SEAFF 2013

นักกีฬาที่ไปแข่ง SEAFF ร่วมถึงผู้ติดตาม ให้ส่งสำเนา PASSPORT ด่วน ที่ Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

สถานที่ฝึกซ้อม ดังนี้
- ดาบฟอยล์ ที่หอการค้า
- ดาบเซเบอร์ ที่ ทอ.
- ดาบเอเป้ ที่ สจพ.

ฝากประกาศจาก น.อ.ธนเดช เบ็ญจวรรณ ผู้จัดการทีมฟันดาบชุด SEAFF013

 


Page 15 of 207

ผู้สนับสนุน

 
 
T.F.F. LOGO Final

ผู้ที่ออนไลน์ขณะนี้

We have 12 guests online

เว็ปไซต์ฟันดาบที่น่าสนใจ