หน้าหลัก
ยินดีต้อนรับสู่ สมาคมฟันดาบสมัครเล่นแห่งประเทศไทย
Singapore Cadet Fencing World Cup 2014 PDF Print
Written by สมาคมฟันดาบสมัครเล่นแห่งประเทศไทยฯ   
Wednesday, 08 January 2014 00:00

การแข่งขันฟันดาบรุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี รายการ

Singapore Cadet Fencing World Cup 2014

กำหนดส่งรายชื่อผู้สนใจเข้าร่วมการแข่งขันภายใน วันที่ 14 มกราคม 57

เพื่อรวบรวมส่ง Preliminary Entry (by event and number) ใน 15 มกราคม 57

ส่ง Final Entry by name ในวันที่ 29 มกราคม 57

มีการแข่งขันในประเภทบุคคล, ทีมแต่ละประเภทดาบ (แข่ง 3 สำรอง 1) และทีมผสม (ดาบละ1คนชาย-หญิง รวม 6 คน)

สำหรับน้องๆ ที่เกิดระหว่างปี ค.ศ.1997 - 2001 เท่านั้น

ดาวน์โหลด ระเบียบการที่นี่

alt

alt

alt

Last Updated on Wednesday, 08 January 2014 22:22
 
ประกาศ รายชื่อทีมในการแข่งขันประเภททีม ในกีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 41 "มอดินแดงเกมส์" PDF Print
Written by สมาคมฟันดาบสมัครเล่นแห่งประเทศไทยฯ   
Friday, 03 January 2014 10:22

alt

alt

alt

 

 
ประกาศ รายชื่อนักกีฬาฟันดาบประเภทบุคคลในกีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 41 "มอดินแดงเกมส์" PDF Print
Written by สมาคมฟันดาบสมัครเล่นแห่งประเทศไทยฯ   
Friday, 03 January 2014 09:28

alt

alt

alt

alt

alt

alt

 

 
สวัสดีปีใหม่ 2557 PDF Print
Written by สมาคมฟันดาบสมัครเล่นแห่งประเทศไทยฯ   
Tuesday, 31 December 2013 01:25

alt

 
ประกาศ เรื่องการคัดเลือกตัวนักกีฬาภาค 1 ในการแข่งขันเยาวชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 30 "ศรีสะเกษเกมส์" PDF Print
Written by สมาคมฟันดาบสมัครเล่นแห่งประเทศไทยฯ   
Wednesday, 25 December 2013 10:43

AFAT_color

ประกาศ
เรื่อง การคัดเลือกตัวนักกีฬาภาค 1 ในการแข่งขันเยาวชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 30 "ศรีสะเกษเกมส์"

Update Ranking U-20 @ 27 ธ.ค.56


ด้วยนักกีฬาฟันดาบของภาค 1 มีจำนวนนักกีฬาเกินจากที่ระเบียบการแข่งขันกีฬาฟันดาบในกีฬาเยาวชนแห่งชาติกำหนด ดังนั้น จึงจำเป็นต้องทำการคัดเลือกเฉพาะนักกีฬาที่ไม่มี Ranking เพื่อให้ได้นักกีฬาซึ่งเมื่อรวมกับนักกีฬาที่มี Ranking ในรุ่นอายุไม่เกิน 20 ปี แล้ว ไม่เกิน 6 คน ตามรายชื่อและประเภทดาบ ดังต่อไปนี้

1. ประเภทเซเบอร์ชาย มีนักกีฬาจำนวน 8 คน เป็นนักกีฬาที่มี Ranking จำนวน 5 คน และไม่มี Ranking จำนวน 3 คน   

ที่ ชื่อ-สกุล จังหวัด Ranking
1 ชินวัตร ธรรมนิยม กรุงเทพมหานคร 1
2 ธิติพันธ์ พลายพันธุ์ ปราจีนบุรี 2
3 จตุพล ชินวัฒน์ กรุงเทพมหานคร 3
4 ณัฐพล จันทรวิมล ปราจีนบุรี 6
5 ภูริณัฐ กรุดมินบุรี นนทบุรี 26
6 ชลชิต พวนศิริ ชลบุรี 26
7 วัชระ มุกดาสนิท ชลบุรี no rank
8 วันชัย ธูปจีน นครนายก no rank

ดังนั้น เพื่อให้ได้นักกีฬาตามจำนวน 6 คน ตาม Ranking คือ หมายเลข 1 - 6 ส่วน หมายเลข 7 - 8 จึงไม่สามารถแข่งขันได้ในครั้งนี้

2. ประเภทฟอยล์ชาย มีนักกีฬาจำนวน 7 คน เป็นนักกีฬาที่มี Ranking จำนวน 2 คน และไม่มี Ranking จำนวน 5

ที่ ชื่อ-สกุล จังหวัด Ranking
1 สรรพ์พชร์ นวลพลับ กรุงเทพมหานคร 1
2 โสภณัฐ มายะการ กรุงเทพมหานคร 2
3 จักรพงศ์ พูลจวง ชลบุรี no rank
4 เจนณรงค์ บุญแก้ว ชลบุรี no rank
5 สันติ จงกลกาญจน์ นครนายก no rank
6 คุณากร วู สมุทรปราการ no rank
7 ธนกร งอกคำ สมุทรปราการ no rank


ดังนั้น เพื่อให้ได้นักกีฬาตามจำนวน 6 คน จึงต้องคัดเลือกให้ได้อีก 4 คน จากนักกีฬาที่ไม่มี Ranking 5 คน (หมายเลข 3 4 5 6 และ 7)

3. ประเภทเอเป้ชาย มีนักกีฬาจำนวน 9 คน เป็นนักกีฬาที่มี Ranking จำนวน 7 คน และไม่มี Ranking จำนวน 2

ลำดับ ชื่อ-สกุล จังหวัด Ranking
1 คณิศร ธานี ชลบุรี 1
2 พลูอนันต์ ปิยะอนันต์ กรุงเทพมหานคร 2
3 ฐณะรินทร์ ปิยะอนันต์ กรุงเทพมหานคร 3
4 มนัสวี ดีจริง สมุทรปราการ 10
5 นิธินัย รังษีวุฒิศักดิ์ นนทบุรี 11
6 กรกฎ จึงอำนวนชัย สมุทรปราการ 12
7 ธนชล แสวงผล นครนายก 22
8 ณัฐธิพงศ์ ทะเรรัมย์ ชลบุรี no rank
9 จิรายุสม์ โมรี นนทบุรี no rank

ดังนั้น เพื่อให้ได้นักกีฬาตามจำนวน 6 คน ตาม Ranking คือ หมายเลข 1 - 6 ส่วน หมายเลข 7 - 9 จึงไม่สามารถแข่งขันได้ในครั้งนี้   

เพื่อให้การรคัดเลือกนักกีฬาในประเภทฟอยล์ชายของนักกีฬาภาค 1 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ขอให้นักกีฬาที่ต้องคัดเลือกยืนยันมาทางอีเมล์ This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ภายในวันที่ 28 ธันวาคม 56 และมาทำการคัดตัวนักกีฬาภาค 1 ในประเภทเซเบอร์ชายและฟอยล์ชาย ในเสาร์ ที่ 4 มกราคม 57 ที่อาคารพลศึกษา โรงเรียนนายเรืออากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ เวลา 09:00

ส่วนนักกีฬาในประเภทอื่นๆ นั้น รอการประกาศชื่อ Final ในห้วงประมาณกลางเดือนมากราคม 57 อีกครั้งนึง

สมาคมฟันดาบสมัครเล่นแห่งประเทศไทยฯ

หมายเหตุ

หลักเกณฑ์การคัดเลือกนักกีฬาเยาวชนแห่งชาติ
ข้อ 5. จำนวนผู้เข้าร่วมการแข่งขันและหลักเกณฑ์การคัดเลือก (การแข่งขันครั้งที่ 30)
5.1 แต่ละภาคส่งนักดาบได้ภาคละไม่เกิน 6 คน ต่อประเภทดาบ และในจังหวัดหนึ่งๆ ส่งนักดาบได้ไม่เกิน 2 คน ต่อประเภทดาบ

5.2 ในกรณีที่แต่ละภาคมีนักดาบในแต่ละประเภทดาบมากกว่า 6 คน ให้ยึดถือ Ranking อย่างเป็นทางการของสมาคมฟันดาบฯ ระดับเยาวชนอายุไม่เกิน 20 ปีที่มีการปรับปรุงล่าสุด ก่อนการแข่งขัน 2 เดือนเป็นเกณฑ์ในการคัดเลือก ในกรณีที่อันดับ Ranking มีคะแนนเท่ากันแล้วทำให้จำนวนนักดาบไม่เป็นไปตามข้อ 5.1 ให้พิจารณาผลเฉพาะในการแข่งขันเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งล่าสุด ถ้ายังมีคะแนนใน Ranking เท่ากันอีกให้พิจารณาผลจากตาราง Eliminate จากการแข่งขันที่นำมาพิจารณา สำหรับผู้ไม่มี Ranking จะต้องทำการแข่งขันเพื่อคัดเลือก
5.3 จังหวัดเจ้าภาพได้รับสิทธิ ส่งนักกีฬาได้โดยไม่ต้องคัดเลือกตามข้อ 5.1 และ 5.2 แต่จำนวนต้อง เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดคือประเภทดาบละไม่เกิน 2 คน

Last Updated on Friday, 27 December 2013 13:14
 


Page 14 of 207

ผู้สนับสนุน

 
 
T.F.F. LOGO Final

ผู้ที่ออนไลน์ขณะนี้

We have 18 guests online

เว็ปไซต์ฟันดาบที่น่าสนใจ