หน้าหลัก
ยินดีต้อนรับสู่ สมาคมฟันดาบสมัครเล่นแห่งประเทศไทย
ผลการแข่งขันวันที่ 1 : 18 มิ.ย.59 PDF Print
Written by สมาคมกีฬาฟันดาบแห่งประเทศไทยฯ   
Sunday, 19 June 2016 00:34

U14-day1

u17-femal-day1

u17-male-day1

 

 
เรื่องการย้ายสังกัดของนักกีฬาฟันดาบ PDF Print
Written by สมาคมกีฬาฟันดาบแห่งประเทศไทยฯ   
Sunday, 05 June 2016 16:55

ประกาศ

เรื่องการย้ายสังกัดของนักกีฬาฟันดาบ

นักกีฬาฟันดาบสามารถย้ายสังกัดได้ ปีละ 2 ครั้ง คือ วันที่ 1 มกราคม และ 1 กรกฎาคม ของทุกปี ซึ่งต้องดำเนินการเป็นลายลักษณ์อักษรถึงสมาคมฯ (ผ่านฝ่ายทะเบียนสมาคมฯ) ให้เสร็จสิ้นก่อนถึงกำหนด ล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน โดยมีสาระสำคัญในการขอย้ายสังกัดดังนี้
 1. กรณีการย้ายสังกัดปกติ คือ การย้ายสังกัดในห้วงเวลาที่กำหนด มีเอกสารที่จำเป็นต้องใช้ยื่นสมาคมฯ ดังนี้
  1. หนังสือยินยอมให้ย้ายสังกัดลงนามโดยประธานชมรมฟันดาบต้นสังกัดเดิม และหนังสือยินยอมรับเข้าสังกัด ลงนามโดยประธานชมรมฟันดาบใหม่ หรือ
  2. หนังสือยินยอมการย้ายสังกัด ที่ลงนามโดยประธานชมรมฟันดาบทั้ง 2 ชมรม ภายในฉบับเดียวฉบับ
 2. กรณีการย้ายสังกัดเป็นพิเศษ แบ่งเป็น
  1. กรณีการย้ายสถานศึกษา นักกีฬาสามารถย้ายสังกัดได้เมื่อต้องไปศึกษาในสถานศึกษาที่มีชมรมฟันดาบตั้งอยู่ แต่การดำเนินการย้ายสังกัดต้องอยู่ในห้วงที่กำหนด โดยมีหนังสือยินยอมจากชมรมฟันดาบที่จะเข้าไปศึกษามาแสดง สำหรับชมรมฟันดาบสังกัดเดิมนั้นไม่จำเป็นต้องมีหนังสือยินยอม
  2. กรณีการย้ายตามห้วงเวลาและชมรมฟันดาบต้นสังกัดเดิมไม่ลงนาม นักกีฬาฟันดาบสามารถย้ายสังกัดได้ แต่มีเงื่อนไขอีก 2 เงื่อนไข คือ
   1. นักกีฬาสังกัดเดิมมากกว่า 3 ปี นั้น นักกีฬาสามารถแจ้งย้ายสังกัดได้ด้วยตนเอง โดยมิต้องมีหนังสือยินยอมจากชมรมฟันดาบต้นสังกัดเดิม แต่ต้องมีหนังสือแจ้งย้ายออกจากสังกัดเดิมลงนามโดยนักกีฬาผู้นั้นเอง เพื่อใช้เป็นหลักฐานการแสดงเจตจำนงว่านักกีฬาสมัครใจที่จะลาออกจากชมรมต้นสังกัดเดิมจริง โดยที่ชมรมต้นสังกัดเดิมไม่สามารถกักตัวหรือไม่อนุญาตให้นักกีฬาย้ายสังกัดได้ เพราะสมาคมฯ ถือว่าในห้วงระยะเวลาอย่างน้อย 3 ปี นักกีฬาทำชื่อเสียงให้ชมรมนั้นๆ เป็นที่เพียงพอแล้ว
   2. นักกีฬาสังกัดเดิมไม่ถึง 3 ปี ถ้ายังยืนยันว่าต้องการย้ายออกจากชมรมนั้นๆ โดยที่ประธานชมรมสังกัดเดิมไม่ลงนาม สามารถย้ายชมรมได้ แต่ Ranking ที่ติดตัวจะถูกเพิกถอนทั้งหมด
ภายหลังเสร็จสิ้นการยื่นหนังสือแจ้งการย้ายสังกัดของนักกีฬา สมาคมฯ จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติให้เสร็จสิ้นภายใน 15 วัน นับจากวันได้รับหนังสือแจ้งการย้ายสังกัด และจะประกาศลงในเว็บไซต์สมาคมฯ และเฟสบุ๊คของสมาคมฯ ต่อไป

บทลงโทษ

หากสมาคมฯ ตรวจพบว่ามีนักกีฬาย้ายสังกัดโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือย้ายสังกัดโดยไม่เป็นไปตามระเบียบนี้ นักกีฬาผู้นั้นจะได้รับโทษ ดังนี้
 1. ตรวจพบความผิดครั้งที่ 1 ปรับผลการแข่งขันในครั้งนั้นเป็น DQ (Disqualify) คือ ไม่คิดผลการแข่งขันในครั้งนั้น
 2. ตรวจพบความผิดครั้งที่ 2 จะยกเลิก Ranking ที่ติดตัวของนักกีฬาผู้นั้นทั้งหมด
 3. หากตรวจพบว่าชมรมฟันดาบใดมีเจตนาไม่ปฏิบัติตามระเบียบนี้ จะพิจารณาลงโทษชมรมฟันดาบนั้นๆ โดยให้งดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในรายการที่สมาคมฯ และสโมสรสมาชิกเป็นผู้จัดแข่งขันเป็นระยะเวลา 6 เดือน นับจากวันตรวจพบการกระทำอันฝ่าฝืนระเบียบ
Last Updated on Saturday, 18 June 2016 16:10
 
11th Air Force Open International Fencing Championships 2016 PDF Print
Written by สมาคมกีฬาฟันดาบแห่งประเทศไทยฯ   
Sunday, 15 May 2016 11:21

ระเบียบการแข่งขันกีฬาฟันดาบ รายการ 11th Air Force Open International Fencing Championships 2016

https://drive.google.com/file/d/0B0nZfvNnHsJYSmF6LTVwVDhsYnc/view?usp=sharing

 
Navy Open 2016 - On the way PDF Print
Written by สมาคมกีฬาฟันดาบแห่งประเทศไทยฯ   
Sunday, 15 May 2016 11:10

alt

alt

alt

 
2016 Falcon Young Fencer Invitational PDF Print
Written by สมาคมกีฬาฟันดาบแห่งประเทศไทยฯ   
Thursday, 05 May 2016 21:31

alt

 


Page 5 of 236

ผู้สนับสนุน

 
 
T.F.F. LOGO Final

ผู้ที่ออนไลน์ขณะนี้

We have 74 guests online

เว็ปไซต์ฟันดาบที่น่าสนใจ