หน้าหลัก
ยินดีต้อนรับสู่ สมาคมฟันดาบสมัครเล่นแห่งประเทศไทย
การเข้าทำซ้อน เข้าทำซ้ำ และการกลับเข้าทำ PDF Print
Written by พ.อ.จักราวุธ โสมภีร์   
Wednesday, 09 September 2009 00:03

ในการปฏิบัติการเชิงรุก โดยปกตินั้น จะประกอบไปด้วยการเข้าทำ (Attack) การตอบโต้ (Reposte) และการโต้ตอบ (Counter Reposte) แต่ที่สร้างความสับสนให้กับผู้ตัดสินมากที่สุด คือการเข้าทำที่นอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น เป็นปฏิบัติการเชิงรุกแบบอื่นๆ (Other offensive actions) อันประกอบด้วยการเข้าทำซ้อน (The remise ) การเข้าทำซ้ำ (The redoublement ) และการกลับเข้าทำ (The reprise of the attack ) ในกติกาของ FIE ได้ให้คำจำกัดความไว้ดังนี้

 

The remise การเข้าทำรีมีส ทำซ้อน

A simple and immediate offensive action which follows the original attack, without withdrawing the arm, after the opponent has parried or retreated, when the latter has either quitted contact with the blade without riposting or has made a riposte which is delayed, indirect or compound.

การเข้าทำจังหวะเดียวอย่างทันทีทันใดในการปฏิบัติการเชิงรุก ซึ่งทำต่อจากการเข้าทำเริ่มแรกโดยไม่ได้ดึงแขนกลับ หลังจากที่ฝ่ายตรงข้ามได้รับดาบหรือถอยแล้วได้ผละออกจากการปะทะ โดยมิได้ใช้ดาบทำการตอบโต้ หรือชักช้าในการทำตอบโต้ไม่ว่าจะเป็นแบบกระทำนอกแนวหรือแบบผสมก็ตาม

The redoublement การเข้าทำรีดับเบิ้ลมองต์ ทำซ้ำ

A new action, either simple or compound, made against an opponent who has parried without riposting or who has merely avoided the first action by retreating or displacing the target.

เป็นการปฏิบัติการใหม่ ไม่ว่าจะเป็นการเข้าทำจังหวะเดียวหรือแบบผสมก็ตาม ที่กระทำต่อฝ่ายตรงข้ามที่รับดาบ ซึ่งมิได้ตอบโต้ หรือได้แต่เพียงหลีกเลี่ยงการปฏิบัติการครั้งแรก ด้วยการถอยหรือการหลบเลี่ยงเท่านั้น

The reprise of the attack การเข้าทำรีปริสการกลับเข้าทำ

A new attack executed immediately after a return to the onguard position.

การกลับเข้าทำใหม่ที่กระทำทันทีทันใดหลังจากการกลับไปสู่ตำแหน่งจดดาบแล้ว (Onguard)

โดยสรุปแล้วผมเชื่อว่าผู้ตัดสินส่วนใหญ่เมื่ออ่านจากคำแปลแล้ว ก็ยังไม่สามารถแยกความแตกต่างระหว่าง  Remise (การเข้าทำรีมีสทำซ้อน ) กับ Redoublement (การเข้าทำรีดับเบิ้ลมองต์ ทำซ้ำ) ได้อย่างชัดเจน  ส่วน Reprise of the attack (การเข้าทำรีปริสการกลับเข้าทำ)คงไม่มีปัญหาเพราะมีความชัดเจนในตัวแล้ว สำหรับภาษาไทยที่แปลมานั้นโดยปกติไม่ได้ใช้ในการตัดสินและก็ไม่ต้องจำหรอกครับ แต่ที่ผมต้องเขียนกำกับมาก็เพื่อความสมบูรณ์ของเนื้อหาของกติกาและให้รู้ว่าภาษาไทยของเรานั้นก็มีความลึกซึ้งของภาษาที่สามารถรองรับคำเหล่านี้ได้ ผมเองก็ไม่ได้บัญญัติคำเหล่านี้ขึ้นมาเอง แต่ได้นำคำเหล่านี้จากยอดปรมาจารย์ทางดาบได้แปลไว้คือท่านอาจารย์ภูมิ  หุราพันธุ์ มาเป็นบรรทัดฐาน สำหรับวิธีการที่แยกความชัดเจนของ Remise และ Redoublement ง่ายๆคือ

Remise การทำซ้ำโดยที่มีการเปลี่ยนแนวดาบ (คู่ต่อสู้รับดาบแต่ไม่ตอบ/ตอบช้า /ถอยไม่ตอบ)

Redoublement การทำซ้ำโดยที่ไม่มีการเปลี่ยนแนวดาบ (คู่ต่อสู้รับดาบแต่ไม่ตอบ/ตอบช้า /ถอยไม่ตอบ)

ตามที่ผมอธิบายนี้เป็นไปตามกติกาของ FIE ที่ต้องยึดถือในการตัดสิน แต่ถ้าเป็นในแง่มุมของปรมาจารย์ดาบเซเบอร์ทั้งของอิตาลี และฝรั่งเศส ที่เชี่ยวชาญทั้งหมดจะไม่เห็นด้วยกับคำจำกัดความที่ FIE กำหนดขึ้น เรื่องนี้คงต้องขอให้คุณอานนท์ในฐานะหัวหน้าผู้ตัดสินนำมาเล่าอีกทีหนึ่ง


Last Updated on Saturday, 12 September 2009 11:51
 
สูตรวิเคราะการเคลื่อนที่สำหรับผู้ตัดสิน PDF Print
Written by พ.อ.จักราวุธ โสมภีร์   
Friday, 28 August 2009 22:56

การวิเคราะห์ การเคลื่อนที่

ท่านที่เป็นผู้ตัดสิน  ลองดูสูตรวิเคราะห์การกระทำของนักดาบทั้งสองฝ่าย ที่มีโอกาสเป็นไปได้ 7 กรณี จะทำให้ท่านมีหลักและสร้างความชำนาญในการดูความเร็วของการเข้าทำได้มากขึ้น ข้อความสีม่วงอ่อนนั้นผมเขียนอธิบายขยายความในสูตรเพื่อให้เกิดความกระจ่าง และให้เข้าใจดียิ่งขึ้น

  

 


Last Updated on Tuesday, 08 September 2009 23:56
Read more...
 
วิดิโอแนวทางการตัดสินฟอยล์ลูกนี้ยาก PDF Print
Written by น.อ.ศูนย์ปืน โสมภีร์   
Wednesday, 09 September 2009 06:21

กดดู วิดิโอแนวทางการติดสิน Foil  (FIE Referee Study Guide 2009 Foil A5 with explanation by Ioan Pop) เมื่อท่านดูแล้วท่านคิดอย่างไร Ioan Pop เขาบอกว่า นักดาบทางขวาเข้าทำด้วยการลันจ์ และนักดาบทางขวารักษาการ Point in Line ไว้หลังจากการลันจ์ที่ไม่ถูกเป้า ในขณะที่นักดาบทางซ้ายหยุดขณะที่ถูกทำ Point in Line ก่อนที่จะแทงกลับมา เขาเห็นว่าผู้ที่ควรจะได้เปรียบคือ นักดาบทางขวาที่เข้าทำพลาดในช่วงแรกแต่ยังคงทำ Point in Line เรื่องนี้คงยากที่เข้าใจครับ เพราะถ้าดูโดยทั่วไปแล้ว มันเหมือนกับ ทางขวาเข้าทำแล้ว ทางซ้ายรับตอบ สิทธิก็น่าจะให้กับทางซ้ายมากกว่า แต่ในวิดิโอนี้ ทาง Pob กลับบอกว่า เขาให้ทางขวาได้เปรียบเพราะทำ POINT IN LINE ผมคิดว่าเรื่องนี้น่าที่จะถกแถลงกันนะครับ

Last Updated on Tuesday, 29 September 2009 22:32
 
สมาชิกนักกีฬาฟันดาบช่วยกันตามหาอุปกรณ์ PDF Print
Tuesday, 08 September 2009 18:03

 

ประกาศ

MOST WANTED

ขอความกรุณาสมาชิกนักกีฬาฟันดาบช่วยกันตามหาอุปกรณ์

อุปกรณ์ฟันดาบที่ใช้ในการแข่งขันและฝึกซ้อมในกีฬามหาวิทยาลัยโลก Bangkok Universiade 2007 ที่มีผู้นำไปจากสมาคมฯ ไปโดยไม่ถูกต้อง

  1. ชุดเครื่องตัดสิน ALLSTAR รุ่น FMA-11 (ตัวเลขสีเหลือง)
  2. ชุดเครื่องตัดสิน ALLSTAR รุ่น FMA-02 (ตัวเลขสีแดง)
  3. ชุดเครื่องตัดสิน FAVERO รุ่น FULL ARM 05
  4. รอกไฟฟ้า FAVERO สี่เหลี่ยม สีเงิน
  5. กระเป๋าใส่รอก FAVERO
  6. รอกไฟฟ้า ALLSTAR สี่แหลม สีแดง
  7. สนามแข่งขัน (PISTE) ALL STAR ทำด้วยอลูมิเนียม ขนาด 1.5 ม.x 18 ม. แบ่งเป็น 18 ชิ้น แต่ละชิ้น ขนาด 1.5 ม.x 1 ม.
  8. สนามแข่งขัน (PISTE) GREEN APPLE A6 ทำด้วยอลูมิเนียม ขนาด 1.5 ม.x 17 ม. แบ่งเป็น 17 ชิ้น แต่ละชิ้น ขนาด 1.5 ม.x 1 ม. (ไม่มี LOGO บน PISTE แต่มีป้าย PLETE อยู่บนขอบด้านข้างที่แผ่นท้ายสนาม)
  9. อุปกรณ์วัดน้ำหนักหัวดาบ ALLSTAR
  10. อุปกรณ์วัดระยะห่างหัวดาบ ALLSTAR

สมาชิกนักกีฬาฟันดาบท่านใดหรือชมรมได้พบเห็น หรือได้รับอุปกรณ์เหล่านี้ไว้ ขอได้แจ้งคณะอนุกรรมการฝ่ายดูแลอุปกรณ์และสถานที่ สมาคมฟันดาบฯ ในโอกาสแรก โดยสามารถแจ้งได้ดังนี้สมาคมฟันดาบฯ โทรศัพท์  02-369-2489 โทรสาร 02-369-2490

คณะอนุกรรมการฝ่ายดูแลอุปกรณ์และสถานที่


Last Updated on Tuesday, 08 September 2009 18:15
 
สิทธิการเข้าทำวิจารณ์โดย William M. Gaugler PDF Print
Written by Mr X   
Tuesday, 08 September 2009 10:09

 ซึ่งเขาเป็นผู้อำนวยการโครงการผลิตปรมาจารย์ดาบของมหาวิทยาลัยซานโฮเซ่ในสหรัฐฯ  เขาได้วิจารณ์สิทธิการเข้าทำของดาบเซเบอร์ไว้อย่างน่าสนใจในบทความของเขา ที่เขียนลงในนิตยสาร American Fencing, July / August, Volume 37, Number 6 ไว้อย่างน่าสนใจว่า การตีความในกติกาที่กำหนดไว้ใน FIE ใน Article 10 ระบุว่า “the attack is the initial offensive action made by extending the arm and continuously threatening the opponent’s target.”   ซึ่งมีหลายท่านตีความว่า ผู้เข้าทำนั้นจะต้องริเริ่มเชิงรุกด้วยการยืดแขน และ ทำการคุกคามเป้าฝ่ายตรงข้ามโดยต่อเนื่อง   ประเด็นปัญหาที่เขายกขึ้นมาก็คือ การยืดแขนนั้น หมายถึงกำลังยืด หรือว่า ได้ยืดออกไปแล้วถึงจะถือได้ว่าผู้นั้นเป็นผู้เข้าทำ  โดยเขาให้ข้อสังเกตุว่า หากตีความว่าแขนกำลังยืดมากกว่าจะตีความว่าแขนต้องยืดเรียบร้อยแล้วเป็นผู้ได้สิทธิการเข้าทำแล้วละก็ การตีความเช่นนี้จะทำลายลักษณะความเป็นเหตุผลของการฟันดาบโดยสิ้นเชิง จะทำให้การฟันดาบเหมือนกับการเสี่ยงโชค เขาจึงขอให้การตีความของ FIE เป็นไปอย่างมีเหตุมีผล (กล่าวคือ เขาเห็นว่าแขนควรจะยืดออกไปเรียบร้อยแล้วจึงถือว่าเป็นผู้ได้รับสิทธิการเข้าทำ)  ทั้งนี้เขาได้ให้ความเห็นว่า เขาเสียใจที่เห็นกรรมการผู้ตัดสินจำนวนมากได้ให้สิทธิกับนักดาบฟอลย์ที่ดึงมือกลับก่อนที่จะแทง  หรือ ให้สิทธิเข้าทำให้กับนักดาบเซเบอร์ที่หักข้อมือสับไกก่อนที่จะลงดาบ เพราะเขาเห็นว่านักดาบพวกนี้กระทำสองจังหวะ  เพราะหากกรรมการผู้ตัดสินมีความเข้าใจถึง Fencing Time แล้วเขาจะไม่มีทางให้สิทธิกับนักดาบที่กระทำแบบนั้นโดยเด็ดขาด  (ใน Article 9 ระบุว่า  “the time required to perform one simple fencing action- คือเวลาที่ใช้ในการฟันเพียงจังหวะเดียว” ) ซึ่งหากมองในแง่ของการ Counter Attack หรือ การโต้การเข้าทำ หรือที่เรามักเรียกว่า การชิงจังหวะเข้าทำแล้ว นักดาบที่ใช้สองจังหวะเข้าทำในลักษณะนี้ จะเสียสิทธิให้กับผู้ที่ชิงจังหวะเข้าทำ แต่ถ้ากรรมการผู้ตัดสินไม่เข้าใจก็จะไม่ให้แต้มกับผู้ชิงจังหวะเข้าทำเลย  แม้ว่านักดาบที่ชิงจังหวะเข้าทำได้อย่างถูกต้องแต่กลับไม่ได้แต้ม นักดาบผู้นั้นก็จะต้องเลิกการชิงจังหวะโดยปริยาย เพราะทำไปนอกจากจะไม่ได้แต้มแล้ว กลับจะเสียแต้มอีกโดยเฉพาะเมื่อไฟตัดสินเกิดขึ้นทั้งสองฝั่ง  แล้วทั้งคู่ก็จะหันมาเน้นการเข้าทำเพียงอย่างเดียว ซึ่งเป็นการฟันดาบที่ไร้รสชาติมากเพราะไม่มีเทคนิคอื่นเลย (เรื่องนี้ท่านคงเห็นกันบ่อย โดยเฉพาะกรรมการผู้ตัดสินที่แยกไม่ออกว่าอะไรคือการกระทำสองจังหวะ)  นี่แหละคือเหตุผลสำคัญที่เขาเห็นว่า การเข้าทำที่กรรมการผู้ตัดสินควรจะให้สิทธิก่อนคือ การเข้าทำที่ต้องเหยียดแขนไปแล้วเท่านั้น เพราะมันจะตัดปัญหาในความไม่ชัดเจนออกไปทั้งหมด อย่างไรก็ตามเรื่องนี้ FIE ดู เหมือนว่าจะตั้งใจใช้คำว่า Extending the arm ซึ่งถ้าแปลตรงไปตรงมาแล้วก็หมายความชัดเจนว่า กำลังยืดแขน ไม่ได้หมายความว่า แขนได้ยืดไปแล้ว  พูดง่ายๆ ก็คือ แขนกำลังยืดออกห่างจากตัวผู้เข้าทำและปลายดาบต้องคุกคามเป้าจะถือว่าได้สิทธิเป็นผู้เข้าทำ (อันนี้สามารถหาอ่านได้ในกติกาของสมาคมฟันดาบ)


Last Updated on Tuesday, 08 October 2013 02:41
 


Page 208 of 209

ผู้สนับสนุน

 
 
T.F.F. LOGO Final

ผู้ที่ออนไลน์ขณะนี้

We have 72 guests online

เว็ปไซต์ฟันดาบที่น่าสนใจ