หน้าหลัก
ยินดีต้อนรับสู่ สมาคมฟันดาบสมัครเล่นแห่งประเทศไทย
การฟันดาบในอังกฤษ PDF Print
Written by น.อ.ศูนย์ปืน โสมภีร์   
Sunday, 13 September 2009 16:10

ดาบอังกฤษกับดาบสไตล์อิตาลี สมัยพระนางเจ้าอลิซาเบธ หรือ ประมาณ ศตวรรษที่ 16 ผู้ที่จะสามารถเปิดโรงเรียนฟันดาบในลอนดอนได้จะต้องเป็นนักดาบระดับครูดาบ(Provost) และ ปรมาจารย์ดาบ (Master) เท่านั้น  โรงเรียนฟันดาบยุคใหม่นี้แตกต่างไปจากยุคเก่า คือ ดาบที่ใช้กลับมีปลายทู่ เพื่อกันไม่ให้เกิดการบาดเจ็บขณะฝึกฟันดาบ ซึ่งการฟันดาบแบบใหม่นี้สามารถดึงดูดให้คนไปเล่นฟันดาบแบบนี้มากขึ้น การเล่นฟันดาบในสมัยนั้นนิยมเล่นกันบนแท่นหรือที่เรียกว่า ปริสต ที่วางอยู่ในสนามหญ้าหน้าโรงแรม หรือในโรงละครที่อยู่ทางตอนเหนือและใต้ของกรุงลอนดอน ในยุคนั้น มีปริสตที่ใช้สำหรับเล่นฟันดาบในกรุงลอนดอนสูงถึง 150 ปริสตทีเดียว (1540-1598)  แม้ว่าการฟันดาบเป็นที่นิยมมากของชาวลอนดอนแต่การฟันดาบยังไม่จัดว่าเป็นกีฬาของชนชั้นสูงเท่าใดนัก ซึ่งแน่นอนนักดาบที่มีฝีมือส่วนใหญ่เป็นชนชั้นล่าง ครูดาบและปรมาจารย์ดาบจำนวน 78 นายในสมัยนั้นไม่เคยมีผู้ใดเลยที่ได้รับการจารึกชื่อในสถานที่สาธารณะ  ไม่นานนักการกีฬาฟันดาบสมัยใหม่ก็เป็นที่นิยมสูงมากจนการฝึกฟันดาบจริงในกรมทหารกลับได้รับความนิยมลดลงเรื่อยๆ แม้ในสังคมชั้นสูงก็เริ่มมีฉากฟันดาบในโรงละครด้วย

ในระหว่างปี1580 เทคนิคการฟันดาบเชิงรุกจากอิตาลี ซึ่งใช้ปลายดาบแหลมและใช้การแทงเป็นหลักได้แพร่หลายในชนชั้นขุนนางอังกฤษ ในขณะที่ชนชั้นล่างก็ยังคงใช้การฟันดาบดั่งเดิมอยู่ ดาบของอังกฤษสมัยนั้นมีขนาดใหญ่มากเมื่อเปรียบเทียบกับดาบของอิตาลี น้ำหนักของดาบของอังกฤษหนักมากกว่า 3 ปอนด์ ซึ่งต้องใช้ความแข็งแรงค่อนข้างมากแต่มิได้เน้นในเรื่องความว่องไว อันผิดไปจากดาบของอิตาลีที่เน้นความว่องไวมากกว่าความแข็งแรง นักดาบของอังกฤษต้องได้รับการฝึกดาบหลายรูปแบบมาก โดยเฉพาะการฝึกดาบสองมือ  อย่างไรก็ตามชนชั้นสูงมักไม่ค่อยเข้าเรียนในโรงเรียนดาบของอังกฤษเท่าใดนัก แต่มักไปเล่าเรียนในสำนักดาบอิตาลีแทน ก่อนหน้าพระนางเจ้าอลิซาเบธการเปิดโรงเรียนฟันดาบถือว่าผิดกฎหมาย พระเจ้าเอ็ดเวิรดได้สั่งปิดโรงเรียนฟันดาบทั้งหมดเนื่องจากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการซ่องสุมกำลังของบรรดาครูดาบ ซึ่งต่อมาอีกสามศตวรรษที่พระนางเจ้าอลิซาเบธอนุมัติให้เปิดโรงเรียนเรียนดาบได้อย่างเป็นทางการ  สไตล์ฟันดาบแบบอิตาลีในอังกฤษได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นและมีท่าทีว่าอยากจะแยกตัวออกไปจากสมาคมฟันดาบสมัครเล่นของอังกฤษ ด้วยความนิยมของมันทำให้การฝึกดาบแบบอิตาลีกลายเป็นส่วนหนึ่งของกีฬาแห่งสุภาพบุรษ ยิ่งไปกว่านั้น กีฬาฟันดาบสไตล์อิตาลียังเป็นวิธีการหนึ่งในการใช้ดวลกันเพื่อปกป้องชื่อเสียงเมื่อเกิดข้อขัดแย้ง

ในปี 1586 ครูดาบอิตาลีมาเปิดโรงเรียนฟันดาบในลอนดอนหลายโรงเรียน ครูดาบบางคนรับค่าสอนฟันดาบสูงมากถึง 100 ปอนด์สำหรับการฝึกสอน ซึ่งก็เป็นที่นิยมเรียนมากในสังคมชั้นสูงของอังกฤษ ฝ่ายผู้นิยมดาบแบบของอังกฤษได้ต่อต้านการใช้ดาบแบบของอิตาลีในการดวลดาบโดยกล่าวหาว่าดาบแบบอิตาลีทำให้ผู้พลาดท่าในการดวลดาบมีแผลที่เป็นรูลึกส่งผลให้เลือดของเขาไหลออกจากตัวโดยไม่หยุด ในขณะที่ผู้ที่สนับสนุนดาบอิตาลีกล่าวว่าดาบแบบของอังกฤษเป็นดาบที่ไม่มีอานุภาพในการรบจริง แต่เป็นดาบที่ใช้เพื่อการทะเลาะวิวาทหรือในการแสดงเท่านั้น  อย่างไรก็ดีการฟันดาบในแบบของอิตาลีไม่ได้รับความนิยมในการแสดงมากนักเนื่องจากการแทงนั้นเร็วมากทำให้ดูยากกว่าการฟันดาบในสไตล์อังกฤษที่ช้ากว่าและนิยมการฟันมากกว่าการแทง  แต่การฟันดาบสไตล์อิตาลีกลับได้รับความนิยมมากในการดวลดาบ

การตั้งโรงเรียนดาบ  ในปี 1586 โรงเรียนดาบสไตล์อิตาลีในลอนดอนมีมากถึงแปดโรง การจัดลำดับชั้นของนักดาบถือว่ามีความสำคัญมาก นักดาบที่ต้องการเลื่อนชั้นเป็นครูดาบจะต้องผ่านการทดสอบลงดวลดาบกับนักดาบระดับเดียวกันอย่างน้อยหกนาย ก่อนที่สำนักดาบจะรับเข้าในสำนักดาบเพื่อรับการสอนเพิ่มระดับ นักดาบที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการฝึกจากปรมาจาย์ดาบอย่างใกล้ชิดจนกระทั่งพร้อม เขาก็จะทำหนักสือถึงสมาคมดาบ  เพื่อแจ้งให้ผู้ท้าทายภายในรัศมีกรุงลอนดอนทำการแข่งขันด้วย โดยผู้เสนอท้าทายระดับผู้ฝึกจะต้องรอการรับคำท้าทายจากนักดาบระดับผู้ฝึกอย่iางน้อย 2 สัปดาห์ และระดับครูดาบต้องรอรับคำท้าจากระดับครูดาบด้วยกันอย่างน้อย 4 สัปดาห์  ส่วนระดับปรจารย์ดาบต้องรอรับคำท้าจากปรมาจาย์ดาบ 8 สัปดาห์ ตามลำดับ  การแข่งขันทุกระดับจะกระทำกันท่ามกลางคณะปรมาจารย์ดาบ นักดาบระดับผู้ฝึกจะสามารถเข้ารับการสอบเป็นครูดาบจะต้องรออย่างน้อย 7 ปี และรออีก 7 ปี เพื่อสอบเป็นปรมาจารย์ดาบตามลำดับ ทั้งนี้นักดาบที่รับคำท้าแล้ว ผู้ที่ท้าจะต้องผ่านนักดาบพวกนี้ไปให้ได้มิฉะนั้นแล้วเขาก็จะไม่ผ่านการเลื่อนระดับ

Last Updated on Friday, 02 October 2009 06:36
 
วิเคราะห์ข้อสอบ 0023 PDF Print
Saturday, 12 September 2009 16:47

วิเคราะห์ข้อสอบ

วันละสองข้อไม่จำกัดดาบ

ดาบฟอยล์/เซเบอร์

 

นักดาบ X เข้าทำนักดาบ Y ในแนวเดียวกับที่ออกดาบด้วยการก้าวเดินหน้าและลันจ์ โดยนักดาบ Y รอจังหวะการเข้าทำของนักดาบ X อยู่ ในทันทีนั้น นักดาบ Y ก็ทำการจ่อดาบในแนว ก่อนที่นักดาบ X จะทำการก้าวเดินหน้าเสร็จ ทั้งคู๋ทำถูกเป้าหมายพร้อมกัน

  • ก.ไม่มีการให้คะแนนทั้งคู่
  • ข.ให้คะแนนนักดาบ X
  • ค.ให้คะแนนนักดาบ Y

ข้อนี้เขาต้องการวัดผลผู้ตัดสินว่าเข้าใจ Fencing Time และการกระทำ Point in Line แค่ไหน นักดาบ X เข้าทำตามมาตรฐานที่เขียนไว้ในกติกา ด้วยการออกดาบ (แขนต้องเหยียดนำออกมาแล้ว)ในขณะก้าวแรก และลันจ์ แทง/ฟัน ในแนวเดียวกับที่ออกดาบถือเป็นการทำ Simple Direct ปกติ แต่นี่คือการได้ Fencing Time หรือการได้สิทธิตามกติกา ในห้วงเวลา Fencing Time นี้คู่ต่อสู้ จะทำการสวนดาบไม่ได้เลย ต้องทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดตามที่ผมจะกล่าวต่อจากนี้เพื่อการทำลายสิทธิฝ่ายตรงข้ามให้ได้ ด้วยการตีดาบคู่ต่อสู้ รับดาบคู่ต่อสู้ ถอยให้พ้นระยะการเข้าทำ หรือทำ Counter Time รับชิงจังหวะ นักดาบ Y ทำผิดพลาดสองอย่างคือทำการ Point in Line และการสวนดาบในห้วง Fencing Time   การ Point in Line จะกระทำได้ต่อเมื่อ ได้ระยะดาบ หมายถึงว่าเมื่อทั้งสองฝ่ายยืนจดดาบแล้วยืดมือให้เต็มที่ดาบจะต้องไม่ถึงกัน จึงเป็นข้อห้ามในกติกาของดาบสิทธิในฟอยล์และเซเบอร์ว่าห้ามจดดาบด้วยการ  Point in Line ฉะนั้นในระหว่างที่ฝ่ายหนึ่งเข้าทำนั้น อีกฝ่ายหนึ่งต้องการทำ Point in Line จะต้องถอยมาก้าวหนึ่ง (การถอยนี้เหมือนกับเป็นสัญญานบอกให้ผู้ตัดสินทราบว่า เขาได้ทำระยะให้ถูกต้องตามกติกาแล้วนะ ทำนองนั้นครับ แต่ถ้าคู่ต่อสู้ถอยไปเองก่อนเข้าทำก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง)เพื่อให้ได้ระยะตามกติกา ผู้ตัดสินก็ใช้พิจารณาญาน คงไม่ถึงกับต้องใช้ไม้เมตรวัดหรอกนะครับ ขอเขียนต่ออีกนิดหนึ่งในเรื่อง Point in Line (ภาษาตัดสินใช้คำว่า ปวง อินลีน เป็นภาษาฝรั่งเศส) ในปัจจุบันผู้ตัดสินระดับสูงค่อนข้างเข้มงวดเรื่องหัวดาบ หรือคมดาบต้องคุกคามเป้า ผู้ตัดสินต้องสังเกตุให้ดีว่าเป็นไปตามกติกาหรือไม่ ครั้งนี้นักดาบ Y รอจังหวะโดยไม่ถอยให้ได้ระยะแล้วทำการ Point in Line ในทันทีจึงกลายเป็นการสวนดาบ และเข้าสู่กระบวนการผิดพลาดในขั้นที่สองคือกระทำในขณะคู่ต่อสู้ได้จังหวะห้วง Fencing Time การทำถูกเป้าหมายถือเป็นการสวนดาบ เมื่อถูกเป้าหมายพร้อมกัน ผู้ตัดสินก็ต้องทำหน้าที่ ใช้ความรู้โดยไม่ลำเอียง ตัดสินให้หนึ่งในนักดาบสองคนนี้ได้แต้ม ถ้าท่านตัดสินในข้อ ก.ให้เป็นซิมมอนตาเน่ ถ้าท่านรู้กฎกติกาเป็นอย่างดีก็ต้องถือว่าท่านลำอียงแล้ว แต่ถ้าท่านมองไม่ทันก็ต้องถือว่าลูกชัดเจนอย่างนี้ยังมองไม่เห็น ก็น่าจะต้องไปทบทวนตัวเอง ที่ผมเขียนถึงตรงนี้หมายถึงผู้ตัดสินมือเก่านะครับ ไม่ได้หมายรวมผู้ตัดสินมือใหม่หัดตัดสิน เพราะการตัดสินต้องใช้ประสบการณ์ และการพัฒนาหาความรู้ คำตอบที่ถูกต้องข้อนี้คือข้อ ข.ครับ ครั้งนี้ผมไม่ได้กล่าวถึงกติกาว่าอยู่ในข้อโน้นข้อนี้เลย เพราะผมกลัวจะเสียอรรถรส อีกทั้งต้องการให้ท่านนำไปประยุกต์ หากติกามานั่งอ่าน เพื่อความเข้าใจ ถึงผมบอกไปก็ไม่จำหรอกครับ หาอ่านเอาจำได้ดีกว่า
Last Updated on Monday, 14 September 2009 07:42
 
วิเคราะห์ข้อสอบ 1021 PDF Print
Saturday, 12 September 2009 16:47

วิเคราะห์ข้อสอบ

วันละข้อ/วันละดาบ

ดาบเอเป้

 

วิธีการใช้แผ่นวัดระยะในการวัดหัวดาบ

  • ก.สอดแผ่นวัดระยะ 1.5 ม.ม.โดยให้แน่ใจว่าสอดได้พอดี แล้วจึงสอดแผ่นวัดระยะ 0.5 ม.ม. กดหัวดาบให้แน่ใจว่าไฟแสดงผล
  • ข.สอดแผ่นวัดระยะ 1.5 ม.ม.ไม่ต้องพอดีก็ได้ แล้วจึงค่อยสอดแผ่นวัดระยะ 0.5 ม.ม. กดหัวดาบให้แน่ใจว่าไฟต้องไม่แสดงผล
  • ค.สอดแผ่นวัดระยะ 1.5 ม.ม.โดยให้แน่ใจว่าสอดได้พอดี แล้วจึงสอดแผ่นวัดระยะ 0.5 ม.ม. กดหัวดาบให้แน่ใจว่าไฟต้องไม่แสดงผล
มีผู้ขอร้องผ่าน E-mail มาว่าวันละข้อกว่าจะจบใช้เวลาติดตามอ่านนานเกินไป ข้อสอบมี 90 ข้อใช้เวลาถึง 3 เดือนกว่าจะจบรอนานไป ผมเองก็มีข้อจำกัดเช่นกันครับ เพราะข้อสอบที่นำมาลงที่นี่ต้องพิมพ์ใหม่และพิมพ์เองทุกตัว การวิเคราะห์แต่ละข้อก็ต้องใช้เวลาคิดทบทวน แต่จะเพิ่มในขั้นต้นเป็นสองข้อก่อนครับ หลายท่านอาจจะเห็นตัวเลขข้างหลังหัวข้อ แล้วนึกสงสัยว่าเป็นตัวเลขอะไร เป็นตัวเลขที่ผมตั้งขึ้นมาเพื่อป้องกันการสับสนของตัวเองครับ ใช้เป็นจำนวนเลขสี่ตัว ตัวแรก จะเป็นได้ 0-3 (0-คือเรื่องที่เกี่ยวข้องมากกว่าสองดาบขึ้นไป, 1-ดาบเอเป้, 2-ดาบฟอยล์, 3-ดาบเซเบอร์) สองตัวกลางคือหมายเลขข้อที่อยู่ใน Sheet ข้อสอบของดาบ FIE ที่ผมแปลนำมาลงไว้ ส่วนเลขตัวสุดท้ายแทนข้อสอบของดาบชนิดนั้้นๆเป็นเลข 1-3  คือ 1 เอเป้ ,2 ฟอยล์ ,3 เซเบอร์  ตัวอย่างเช่น 1021 เป็นเรื่องของดาบเอเป้ ข้อสอบข้อที่ 2 จาก Sheet  เอเป้ เป็นต้น

ตามมาตรา 44.3 เป็นไปตามข้อ ค. ระยะของช่อว่างหัวดาบของเอเป้ต้องกว้างพอที่จะสอดแผ่นวัดระยะที่หนา 1.5 ม.ม.ได้ จะกว้างกว่านี้ได้หรือไม่คำตอบคือไม่ได้ เพราะในกติการะบุไว้ชัดเจนว่า ให้มีค่า+/- ไม่เกิน 0.05 ม.ม. ขณะเดียวกันเมื่อสอดแผ่นวัดระยะตัวบางหนา 0.5 ม.ม.เมื่อกดหัวดาบไฟต้องไม่แสดงผล เพื่อป้องกันการได้เปรียบเสียเปรียบ เพราะนักดาบมักจะแต่งสปริงที่หัวดาบให้มีความไวมากที่สุด ซึ่งถ้านำแผ่นวัดระยะมาทดสอบแล้วผ่านก็ OK

 

Last Updated on Sunday, 13 September 2009 20:46
 
รับสมาชิกใหม่ และคืนสถานภาพให้กับสมาชิก PDF Print
Written by พ.อ.ชาญชัย ยศสุนทร   
Saturday, 12 September 2009 20:14

ประกาศสมาคมฟันดาบฯ

เรื่องรับสมาชิกใหม่และคืนสถานภาพสมาชิก

จากผลการประชุมคณะกรรมการบริหารและที่ปรึกษา ครั้งที่ 7/52 เมื่อ 4 ก.ย.52 ณ ห้องประชุมกรมอู่ทหารเรือ คณะกรรมการบริหารมีมติเป็นเอกฉันท์ให้รับสมาชิกใหม่และคืนสถานภาพสมาชิกชมรมที่เคยเป็นสมาชิก รวม 8 ชมรม ตามที่ฝ่ายทะเบียนได้นำเสนอเรื่องให้ที่ประชุมพิจารณา ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

 1 ชมรมฟันดาบกองพลาธิการส่งทางอากาศ รับใหม่
 2 ชมรมฟันดาบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับใหม่
 3 ชมรมฟันดาบสมอทอง รับใหม่
 4 ชุมพลทหารเรือ รับใหม่
 5 ชมรมฟันดาบมหาวิทยาลัยศิลปากร รับใหม่
 6 ชมรมฟันดาบโรงเรียนนายเรือ คืนสภาพ
 7 ชมรมฟันดาบมหาวิทยาลัยมหิดล คืนสภาพ
 8 ชมรมฟันดาบนนทรี คืนสภาพ

รายละเอียดการประสานงานในขั้นตอนต่อไปให้ฝ่ายทะเบียนเป็นผู้ประสานงาน

พล.ร.อ.สมเดช  ทองเปี่ยม

นายกสมาคมฟันดาบฯ


 

Last Updated on Saturday, 12 September 2009 20:41
 
ทฤษฏีกับการพัฒนาความสามารถครูดาบ PDF Print
Written by น.อ.ศูนย์ปืน โสมภีร์   
Tuesday, 29 September 2009 00:00

ที่มาของทฤษฏีดาบและความจำเป็น คุณคิดว่าโค้ชจำเป็นหรือไม่ที่จะต้องมีความเข้าใจในทฤษฏีดาบ  อาจมีโค้ชหลายท่านโต้แย้งบทความนี้ของผมว่าไม่เห็นจะต้องมีทฤษฏีดาบเท่าใดผมก็เป็นโค้ชที่สั่งสอนนักกีฬาจนมีความสามารถได้ บทความนี้จะชี้ให้เห็นว่าทฤษฎีดาบมีความสำคัญมากเพียงใดต่อการพัฒนาความสามารถของครูดาบและปรมาจารย์ดาบ สำหรับทฤษฏีมาจากคำภาษาอังกฤษว่า Theory หรือมาจากรากศัพท์  Latin ว่า theōria แปลว่า To see clearly. นั้นหมายความว่าทฤษฎีทำให้เราเห็นสิ่งต่างๆอย่างชัดเจนมากขึ้น  เปรียบได้เหมือนกับเราจะทำความเข้าใจการทำงานของรถยนต์ สิ่งแรกก็คือ เราจะต้องทำความเข้าใจของส่วนประกอบของรถยนต์ด้วยการถอดมันเป็นชิ้นๆ จากนั้น จึงทำความเข้าใจในการทำงานของมัน หากถามว่าเมื่อเข้าใจการทำงานแต่ละชิ้นแล้วรถยนต์ทำงานได้หรือไม่ คำตอบก็คือไม่   ดังนั้นเราจึงต้องนำชิ้นส่วนเหล่านั้นประกอบกลับคืนเป็นรถยนต์ใหม่อีกครั้ง แล้วลองสตาร์ทเครื่องยนต์ดูว่ามันทำงานได้หรือไม่ ทฤษฎีการทำงานของเครื่องยนต์จึงมีประโยชน์มากทั้งในการทำความเข้าใจในแต่ละส่วน และการทำงานร่วมกันของส่วนประกอบต่างๆ ยิ่งไปกว่านั้น หากขาดซึ่งทฤษฏีก็ยากที่จะทำการศึกษาเข้าใจการทำงานของรถยนต์ได้อย่างลึกซึ้ง พูดง่ายๆก็คือ หากไม่มีการเรียนทฤษฏีก่อนการถอดชิ้นส่วนของเครื่องยนต์จะทำได้ยากยิ่งโดยเฉพาะช่างเครื่องยนต์มือใหม่ย่อมทำได้ยากมาก และเมื่อมีความเข้าใจในการทำงานของชิ้นส่วนต่างๆ เป็นอย่างดีแล้วก็จะเกิดแนวคิดในการพัฒนาชิ้นส่วนเหล่านั้นให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นทดแทนชิ้นส่วนเดิม ผมจึงไม่แปลกใจเลยว่าครูดาบและปรมาจารย์จึงต้องผ่านการสอบและเขียนวิทยานิพนธ์เพื่อแสดงให้เห็นถึงความเข้าใจในทฤษฏีดาบ เพราะครูดาบและปรมาจาร์ย์ดาบไม่ใช่แค่เป็นผู้ฝึกสอนเท่านั้น แต่เขาคือแนวหน้าของผู้ค้นคิดยุทธวิธีดาบแบบใหม่ๆ เพื่อนำไปใช้ในการแข่งขัน หากเราไม่สนใจในทฤษฎีดาบก็เหมือนกับการเรียนการถอดประกอบเครื่องยนต์โดยไม่มีคู่มือซ่อมรถ จึงยากที่ครูดาบจะสามารถพัฒนาเทคนิคใหม่ๆ ได้ ทฤษฎีดาบจึงเป็นเหมือน Manual ของการฟันดาบให้ผู้สนใจศึกษาสามารถแยกแยะส่วนประกอบของการฟันดาบได้อย่างชัดเจนนั่นเอง   ทีนี้เรามาดูทฤษฏีดาบดังต่อไปนี้กันดูว่าจะช่วยให้ท่านมีความเข้าใจการฟันดาบมากยิ่งขึ้นขนาดไหน


Last Updated on Saturday, 03 October 2009 05:24
Read more...
 


Page 206 of 209

ผู้สนับสนุน

 
 
T.F.F. LOGO Final

ผู้ที่ออนไลน์ขณะนี้

We have 28 guests online

เว็ปไซต์ฟันดาบที่น่าสนใจ