หน้าหลัก
ยินดีต้อนรับสู่ สมาคมฟันดาบสมัครเล่นแห่งประเทศไทย
วิเคราะห์ข้อสอบ 3043 PDF Print
Saturday, 12 September 2009 16:47

วิเคราะห์ข้อสอบ

วันละสองข้อไม่จำกัดดาบ

ดาบเซเบอร์

ผู้ตัดสินควรตรวจสอบเสื้อไฟฟ้าของนักดาบเซเบอร์ และกางเกงฟันดาบ เกี่ยวกับคุณลักษณะด้านใด

 • ก.เสื้อไฟฟ้ายาวคลุมตัวส่วนที่เป็นเป้าหมาย และกางเกงยาวพอดีถึงหัวเข่าหรือไม่
 • ข.เสื้อไฟฟ้ายาวมากพอที่จะคลุมกางเกงอย่างน้อย 5 เซนติเมตร เมื่อนักดาบอยู่ในท่าจดดาบ
 • ค.เสื้อไฟฟ้ายาวมากพอที่จะคลุมกางเกงอย่างน้อย 10 เซนติเมตร เมื่อนักดาบอยู่ในท่าจดดาบ

ตามกติกา o.34 ระบุไว้ว่านักดาบต้องสวมเสื้อไฟฟ้าทับเสื้อ พื้นผิวตัวนำไฟฟ้าบนเสื้อไฟฟ้าจะต้องครอบคลุมพื้นผิวของร่างกายที่เป็นเป้าหมายทีถูกต้องเหนือเส้นระดับเมื่อนักดาบอยู่ในท่าจดดาบ และ กติกาข้อ o.25.5 ระบุเรื่องที่กางเกงไว้ดังนี้กางเกงนั้นจะต้องแนบเนื้อลงมาจนถึงใต้เข่า เมื่อสวมกางเกงแล้วนักดาบจะต้องสวมถุงเท้าซึ่งครอบคลุมขาทั้งสองขึ้นไปจนถึงเข่า ถุงเท้าทั้งสองนี้จะต้องถูกยึดไว้ในลักษณะที่ไม่สามารถรูดลงมาเองได้ คำตอบคือข้อ ก.

Last Updated on Tuesday, 22 September 2009 21:13
 
วิเคราะห์ข้อสอบ 0053 PDF Print
Saturday, 12 September 2009 16:47

วิเคราะห์ข้อสอบ

วันละสองข้อไม่จำกัดดาบ

ดาบทั่วไป

 

หลังจากได้มีการลงโทษในรายการอื่นๆ มาแล้ว ผู้ตัดสินจะทำอย่างไรในกรณีที่ตรวจพบว่าอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าที่นำมาให้ตรวจนั้นไม่ผ่านการตรวจสอบ

 • ก.ให้นักดาบนำอุปกรณ์นั้นกลับไปซ่อม
 • ข.ยึดไว้
 • ค.ให้ใบแดงและยึดอุปกรณ์นั้นไว้

ตามกติกา t.45 ระบุไว้ว่าไม่ว่ากรณีใดๆก็ตามถ้าตรวจพบว่านักดาบบนสนามประลองมีสิ่งอุปกรณ์ผิดระเบียบ (ผิดกติกา) หรือ ชำรุดอยู่ในครอบครองแล้ว (ให้ดู m.8,m.9,m.12,m.16,m.17 และ m.23 Book III ประกอบ) สิ่งอุปกรณ์นั้นจะต้องถูกยึดทันที อุปกรณ์ที่ถูกยึดนั้นจะถูกนำไปตรวจสอบโดย SEMI หรือเจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธ และจะถูกส่งกลับมาให้เจ้าของต่อเมื่อได้ทำการตรวจสอบโดยครบถ้วนทุกประการแล้ว เจ้าหน้าที่อาจทำการซ่อมให้ก็ได้แต่ต้องมีค่าใช้จ่าย และเมื่อได้คืนแล้วนักดาบจะนำอุปกรณ์ดังกล่าวกลับมาใช้ก็ต้องทำการตรวจสอบซ้ำอีก ข้อสังเกตุประการหนึ่งที่กำหนดไว้ในกติกาคือ นักดาบที่พร้อมแข่งขันนั้นต้องมีอุปกรณ์สำรองครบถ้วน ถ้าไม่มีถือว่าผิดกติกา เช่นดาบสำรองต้องมี สายไฟฟ้าประจำตัวสำรองต้องมี เสื้อเกราะอ่อนต้องมี คำตอบที่ถูกต้องของข้อนี้คือข้อ ค.ให้ใบแดงและยึดอุปกรณ์นั้นไว้ เนื่องจากมีใบเหลืองติดตัวมาก่อน

Last Updated on Tuesday, 22 September 2009 20:31
 
วิเคราะห์ข้อสอบ 1091 PDF Print
Saturday, 12 September 2009 16:47

วิเคราะห์ข้อสอบ

วันละสองข้อไม่จำกัดดาบ

ดาบเอเป้

เสื้อฟันดาบ  Epee  จะต้องยาวคลุมกางเกงฟันดาบอย่างน้อยที่สุดคือ

 • ก.10  เซนติเมตร
 • ข.20  เซนติเมตร
 • ค.30  เซนติเมตร

ตามกติกา o.25.4 เรื่องเกี่ยวกับวัสดุและอุปกรณ์ Book III ตอนที่เกี่ยวข้องกับเครื่องใช้และเสื้อผ้า ระบุไว้ว่าชุดแข่งขันของทุกดาบทั้งของผู้ชายและผู้หญิงชายต่ำสุดของเสื้อนั้นจะต้องครอบคลุมตะโพก (กางเกง) อย่างน้อย 10 เซนติเมตร เมื่อนักดาบอยู่ในท่าจดดาบ คำตอบข้อนี้คือข้อ ก.

Last Updated on Wednesday, 30 September 2009 21:00
 
วิเคราะห์ข้อสอบ 0081 PDF Print
Saturday, 12 September 2009 16:47

วิเคราะห์ข้อสอบ

วันละสองข้อไม่จำกัดดาบ

ดาบทั่วไป

 

ลำดับในการตรวจสอบอาวุธของผู้ตัดสิน  เมื่อนักดาบร้องขอให้ทำการตรวจสอบในระหว่างการแข่งขันคือ

 • ก.กดหัวดาบ  ถ้าหัวดาบไม่ทำงาน  ให้ตรวจสอบระบบการเชื่อมต่อทั้งหมด  เพื่อค้นหาสาเหตุที่เกิดขึ้น
 • ข.ตรวจสอบการเชื่อมต่อของสายไฟที่ปลั๊กว่าต่อเชื่อมเรียบร้อยหรือไม่  แล้วจึงตรวจสอบหัวดาบว่าไม่ได้หลุด
 • ค.กดหัวดาบห้าครั้งเพื่อดูว่าหัวดาบทำงานเป็นปกติหรือไม่ในการกดดูแต่ละครั้ง

ขั้นตอนการตรวจสอบของผู้ตัดสินจะตรวจสอบจากข้างหลังไปข้างหน้า โดยจะดูจากการเชื่อมต่อไฟฟ้าด้านหลังว่าต่อเชื่อมโดยสมบูรณ์หรือไม่ แล้วจึงกลับมาดูที่ด้านหน้าที่โกร่งดาบ ว่าการต่อเชื่อมสายไฟฟ้าสมบูรณ์อีกหรือไม่ จากนั้นจึงมาตรวจสอบที่หัวดาบ กดครั้งหรือสองครั้งก็เพียงพอ ในกรณีที่ทุกอย่างเชื่อมต่อสมบูรณ์แล้วตรวจสอบหัวดาบไม่ติด ถ้าแต้มที่ทำได้ชัดเจนว่าเป็นการเข้าทำที่มีโอกาสได้แต้มจากฝั่งที่ดาบเสีย แต้มที่เกิดขึ้นจะถูกยกเลิก เพราะบางกรณีฝั่งที่ดาบเสียไม่ได้แทงคู่ต่อสู้แต่คู่ต่อสู้แทงข้างเดียวกรณีนี้จะอ้างว่าดาบเสีย เพื่อไม่ให้ตัวเองไม่เสียแต้มไม่ได้ อีกกรณีหนึ่งทีน่าสนใจคือการตรวจสอบที่โกร่งดาบและทีด้านหลัง ถ้าปลั๊กไฟหลุดออก เป็นเหตุให้ดาบแทงไม่ติด ในกรณีนี้ถือว่าการตรวจสอบไม่เป็นผล ผู้ตัดสินยังคงให้แต้มอีกฝั่งเหมือนเดิมโดยถือว่าปลั๊กไฟฟ้าที่หลุดออกจากโกร่งดาบหรือด้านหลังเป็นความรับผิดชอบของนักดาบเอง ซึ่งแม้ผู้ตัดสินจะเห็นในระหว่างแข่งขันอาจไม่สั่งให้หยุดการแข่งขันก็ได้ ตามกติกา t.68.f แต่ถ้าผู้ตัดสินใจดีเห็นว่าไม่แฟร์จะสั่งหยุดก็ได้

Last Updated on Monday, 21 September 2009 00:13
 
วิเคราะห์ข้อสอบ 1071 PDF Print
Saturday, 12 September 2009 16:47

วิเคราะห์ข้อสอบ

วันละสองข้อไม่จำกัดดาบ

ดาบเอเป้


ลักษณะความโค้งของดาบ 
Epee  ที่ยอมให้เป็นคือ

 • ก.ไม่อนุญาตให้ดาบโค้ง
 • ข.โค้งขึ้นหรือลงก็ได้
 • ค.เฉพาะโค้งลงเท่านั้น

ดาบเอเป้นั้นอนุญาตให้มีความโค้งได้สูงสุดไม่เกิน 1 ซม. และเฉพาะโค้งลงเท่านั้น ไม่อนุญาตให้ดาบโค้งขึ้น ซึ่งในหลักความจริงนั้นก็คงไม่มีใครไปดัดให้ดาบโค้งขึ้น เพราะเสียเปรียบ ผู้ตัดสินถ้าเห็นว่าดาบของผู้เล่นโค้งขึ้นจะสั่งหยุดการแข่งขัน หรือนักดาบอาจขออนุญาตหยุดการแข่งขันก็ได้เพื่อดัดดาบให้คืนสภาพ คำตอบข้อนี้คือ ข้อ ค.
ตามมาตรา t.45.2 อย่างไรก็ตาม แม้ในระหว่างการแข่งขันในยก ดาบของนักดาบคนใดที่แสดงให้เห็นทั้งในระหว่างการเคลื่อนที่ ระหว่างการจดดาบ หรือแม้ในขณะพร้อมแข่ง มีความโค้งเกินกว่าที่อนุญาต (ดู พ.8,พ.16 และ พ.32) จะถูกลงโทษตามที่กำหนดไว้ในกติกาt.114,116 และ 120

Last Updated on Thursday, 29 October 2009 21:12
 


Page 201 of 209

ผู้สนับสนุน

 
 
T.F.F. LOGO Final

ผู้ที่ออนไลน์ขณะนี้

We have 14 guests online

เว็ปไซต์ฟันดาบที่น่าสนใจ