หน้าหลัก
ยินดีต้อนรับสู่ สมาคมฟันดาบสมัครเล่นแห่งประเทศไทย
วิเคราะห์ข้อสอบ 0072 PDF Print
Saturday, 12 September 2009 16:47

วิเคราะห์ข้อสอบ

วันละสองข้อไม่จำกัดดาบ

ดาบทั่วไป

 

เมื่ออยู่ในตำแหน่งจดดาบทุกครั้ง นักดาบจะต้องยืนอยู่ในลักษณะใดตามเส้นขวางสนามประลอง

 • ก.กึ่งกลางความกว้างของสนามประลองเสมอ
 • ข.ด้านตรงข้ามผู้ตัดสิน ถ้านักดาบคนใดคนหนึ่งเป็นนักดาบมือซ้าย
 • ค.ตรงที่ใดก็ได้ที่นักดาบต้องการ

ตามกติกา t.17.3 ระบุไว้ชัดเจนว่าเมื่อนักดาบเข้าจดดาบนั้นต้องอยู่ตรงกลางความกว้างของสนามประลองเสมอ และปลายเท้าหน้าต้องอยู่หลังเส้นจดดาบ ที่สำคัญคือต้องยืนในท่าจดดาบทุกครั้งเมื่อถูกสั่งให้เข้ามาจดดาบ การยืนจดดาบนั้นกติการะบุไว้ว่าต้องนิ่งโดยสมบูรณ์ ใบดาบไม่แกว่ง นักดาบหลายคนจะไม่หยุดนิ่ง ส่วนใหญ่คือใช้วิธีหมุนดาบไปมา ผู้ตัดสินสามารถให้เป็นใบเหลืองได้

Last Updated on Thursday, 17 September 2009 22:06
 
วิเคราะห์ข้อสอบ 0062 PDF Print
Saturday, 12 September 2009 16:47

วิเคราะห์ข้อสอบ

วันละสองข้อไม่จำกัดดาบ

ดาบทั่วไป

 

นักดาบ X เข้าทำถูกเป้าหมาย ในขณะที่นักดาบ Y พยายามที่จะรับตอบ ปรากฏว่าดาบของนักดาบ Y หักก่อนที่จะถูกเป้าหมาย

 • ก.นักดาบ X ได้คะแนน
 • ข.ไม่มีการให้คะแนน เนื่องจากดาบของนักดาบ Y หักถือเป็นหยุดปะทะโดยอัตโนมัติ
 • ค.ให้คะแนนนักดาบ Y ถ้าใบดาบของ Y หักก่อนที่ X จะเข้าทำสำเร็จ

ตามกติกาข้อ T.54.2f ระบุไว้ว่า เมื่อผู้แข่งขันฝ่ายที่ถูกแทง ป้องกันตัวจนดาบของตนเองหัก การแทงนั้นจะต้องถูกยกเลิก เว้นแต่ว่าการหักของใบดาบนั้นเห็นได้ชัดว่าเกิดขึ้นภายหลังการถูกแทง การวิเคราะห์ข้อนี้จึงไม่มีอะไรซับซ้อน  เพราะดาบของนักดาบ Y หักในขณะที่ทำการตอบกลับ ก่อนถึงเป้าหมาย คำตอบข้อนี้คือข้อ ข. แต่ถ้าคำถาม ถามกลับมาว่าในกรณีนี้ถ้าเป็นดาบของนักดาบ X หักหลังจากที่แทงนักดาบ Y และนักดาบ Y รับและตอบกลับถูกนักดาบ X จะพิจารณาอย่างไร ให้ถือว่าผลนั้นสื้นสุดตั้งแต่ดาบของนักดาบ X หัก ผู้ตัดสินจะต้องสั่งหยุด เพราะกรณีของดาบหักนั้นอาจก่อให้เกิดอันตรายได้ ความหมายก็คือไม่มีการให้แต้มเช่นกัน จะมีกรณีที่พิจารณาให้แต้มได้คือเมื่อนักดาบ X แทงถูกนักดาบ Y โดยนักดาบ Y รับตอบไม่ทันและทำดาบหักภายหลังกรณีนี้นักดาบ X ได้แต้ม หรือในกรณีนักดาบ X เข้าทำโดยได้สิทธิ ได้ห้วงเวลา Fencing Time นักดาบ Y ทำการสวนดาบและดาบนักดาบ Y หักในขณะสวนดาบ กรณีก็ถือว่า X ได้แต้ม

Last Updated on Thursday, 17 September 2009 21:55
 
การประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการ PDF Print
Wednesday, 16 September 2009 23:23

พุธที่ 16 กันยายน 2552 เวลา 1400-1730 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประชุม 64 สมาคมกีฬา จัดทำแผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์สร้างกีฬาไทยสู่ความเป็นเลิศ พ.ศ.2553-2559 ณ ห้องจตุรทิศ แกรด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเรดิสัน  ในส่วนสมาคมฟันดาบส่ง พ.อ.จักราวุธ  โสมภีร์ เลขาธิการสมาคมฟันดาบฯ และ น.อ.ศูนย์ปืน  โสมภีร์ รองเลขาธิการฯ เข้าร่วมรับฟังและให้ข้อเสนอแนะ

ท่าน ศศิธารา พิชัยชาญณรงค์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานนำเสนอ แนวทางและขั้นตอนความเป็นมาในการจัดทำแผนร่างยุทธศาสตร์สร้างนักกีฬาสู่ความเป็นเลิศประกอบด้วย 3 ยุทธศาสตร์หลัก การสร้างและพัฒนานักกีฬาอย่างเป็นระบบและครบวงจร,ยกระดับบุคลากรกีฬาสู่ระดับนานาชาติ และผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางกีฬาของเอเซีย วงเงินงบประมาณ 2.6 หมื่นล้านบาท

พลตรีจารึก  อารีราชการัณย์ รองประธานและเลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯเปิดใจเรื่องภายในวงการกีฬา ที่เป็นปัญหาอุปสรรค ความยากลำบากในการให้ได้มาซึ่งเหรียญทองในโอลิมปิค ซึ่งจะต้องมีกระบวนการต่อสู้ในเวทีโลกมากมาย โดยเฉพาะความจำเป็นในการเข้าไปมีส่วนร่วมในคณะกรรมการระดับนานาชาติถือเป็นเรื่องจำเป็น ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นกับตัวนักกีฬาที่ลงทุนซึ่งท่านให้ไว้ถึง 30 % ที่มีโอกาสลัมเหลว

นายกนกพันธุ์ จุลเกษม ผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทย กล่าวถึง Key Success Factor ของนักกีฬาอยู่ที่การบริหารจัดการของสมาคม ทำอย่างไรให้สมาคมกีฬามีการบริหารที่ดี การกีฬาแห่งประเทศไทยจะช่วยให้สมาคมกีฬาสมัครเล่นมีทักษะและบริหารอย่างมืออาชีพ มีงบประมาณจัดสรรเพื่อให้สมาคมสร้างระบบทางด้านธุรการ ลดปํญหาการทำงานเอกสาร ส่งเสริมให้ผู้ตัดสิน ครูดาบทำงานอย่างเต็มที่ โดยมีงบประมาณดูแล และจะมีนักวิทยาศาสตร์การกีฬาลงไปช่วยเหลือประจำให้ถึงระดับสมาคมกีฬา

พลเอกทวีป  จันทรโรจน์ ได้วิพากษ์แนวทางการทำมวยสากล การสร้างนักกีฬาตั้งแต่ระดับเล็ก ไปจนถึงระดับใหญ่ ซึ่งกว่าจะหวังผลได้ต้องใช้เวลา และเงินทุนเป็นจำนวนมาก และได้ฝากหลักความสำเร็จในการบริหารสมาคม 5 ประการคือ การบริหารจัดการสมาคมที่เป็นระบบ,การสร้างระบบค้นหาและคัดเลือกนักกีฬาที่มีศักยภาพ ,วิทยาศาสตร์การกีฬา,ระบบฝึกซ้อม/โค้ช/การสร้างประสบการณ์ด้วยการลงแข่งขัน ,หลักการวิเคราะห์คู่ต่อสู้ หลักการทั้ง 5 ข้อนี้ทำให้สมาคมมวยสากลฯประสบความสำเร็จ

นายชัยภักดิ์ ศิริวัฒน์ ได้วิพากษ์คนทำกีฬาที่ทำด้วยใจรักเสียสละ โดยได้ปูภาพให้เห็นพัฒนาการของการส่งประเภทกีฬาลงแข่งขันในโอลิมปิค ที่ไทยเรายังส่งได้ไม่ถึงครึ่งหนึ่งของประเภทกีฬาที่มีการแข่งขัน และเน้นย้ำถึงภาพของความเป็นไปได้ในปัจจุบันและในอนาคตโดยเฉพาะโอลิมปิคครั้งต่อไปที่ลอนดอน ซึ่งสมาคมกีฬาต้องอยู่บนหลักที่เป็นไปได้ในการประเมินตัวเอง นายกสมาคมและผู้บริหารสมาคมมีความสำคัญในกระบวนการบริหารงานแผนใหม่ การสร้างนักกีฬาระยะยาวต้องทุ่มเท ทุกอย่างต้องมีความเชื่อมั่น

นายนนชัย ศานติบุตร ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและแผนจากการกีฬาแห่งประเทศไทยชี้แจงประเด็นหลักเรื่องการส่องหาช้างเผือก และเรื่องสำคัญคือจะมีงบประมาณสนับสนุนให้กับช้างเผือกในระดับจังหวัด ซึ่งจะมีวิธีการทั้งแบบปกติ และพิเศษ ซึ่งเรื่องนี้น่าสนใจมากสำหรับฟันดาบ

การแบ่งกลุ่มเพื่อคิดงบประมาณและจะมีการประเมินตัวเอง และจากการถูกประเมินในกลุ่ม ซึ่งมีการจัดกลุ่มสมาคมกีฬาไว้สามกลุ่มใหญ่ๆคือ กลุ่มชนิดกีฬาที่มีแข่งขันในโอลิมปิค ,กลุ่มชนิดกีฬาที่มีแข่งขันในกีฬาอื่นๆ เช่น เอเชี่ยนเกมส์ กลุ่มชนิดกีฬาที่ไม่มีการแข่งขันใดๆ ในส่วนสมาคมฟันดาบฯถูกจัดอยู่ในกลุ่มชนิดกีฬาที่มีแข่งขันในโอลิมปิค แต่ไม่ถูกประเมินผลว่าจะได้เหรีญทองในอีก 8 ปีข้างหน้า การจัดทำแผนตามแบบฟอร์มที่จะให้สมาคมกีฬายืนยัน โดยกำหนดเป็นแบบฟอร์มที่สั้น กระทัดรัด ชัดเจน เพื่อให้สมาคมกีฬายืนยันกลับมาก่อน 30 กันยายนนี้ ก่อนนำสรุปผ่านให้กรรมาธิการกีฬา และเสนอเข้า ครม.ในเดือนพฤศจิกายน

พ.อ.จักราวุธ  โสมภีร์ เลชาธิการสมาคมฟันดาบฯได้ให้ข้อเสนอแนะต่อที่ประชุมไว้ดังนี้ สมาคมฟันดาบได้จัดสัมนาฟันดาบใหญ่โดยรวบรวมแนวคิดมากำหนดวิสัยทัศน์ ฟันดาบไทยจะเป็นแถวหน้าของโลกเรื่องฟันดาบ  เราเชื่อว่าฟันดาบไทยจะได้เหรียญทองในโอลิมปิค แต่เราจะต้องสร้างระบบให้เป็นมาตรฐานเทียบอารยะประเทศ ซึ่งขณะนี้เรากำลังทำกันอยู่ วีระเดช คอธนีย์เป็นกรณีศึกษา เป็นคนไทยแท้ๆที่ไปเติบโตในระบบมาตรฐานของเยอรมัน สามารถคว้าเหรียญทองแดงในโอลิมปิคที่ Sydney ปี 2000 ในวันนั้นศักยภาพของวีระเดชไม่แตกต่างกับผู้ที่ได้เหรียญทองเลย ณ วันนี้เราก็ยังเชื่อว่าฟันดาบสามารถสร้างเหรียญทองให้กับประเทศไทยได้ใน 8 ปี แต่ทุกคนต้องทำงานหนัก พร้อมทั้งเสนอแนวคิดเรื่องการสร้างองค์ความรู้เรื่องกีฬาที่เป็นวิชาการในทุกระดับประเภทกีฬา ส่งเสริมให้มีผู้แต่งตำรา รวบรวมเป็นคลังห้องสมุดกีฬา ที่ง่ายต่อทุกคนเข้าถึง โดยเฉพาะบุคคลทั่วไปซึ่งจะกลับกลายมาเป็นเครือข่ายที่ให้การสนับสนุนวงการกีฬาต่อไป เสนอให้มีการแบ่งระดับกีฬาออกเป็นระดับต่างๆ เพราะกีฬาหลายประเภทไม่สามารถลงไปสู่ระดับรากหญ้าได้ เช่น โปโล ฟันดาบ เรือใบ เป็นต้น ด้วยคุณลักษณะข้อจำกัดของกีฬา การจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนหรือเยาวชนแห่งชาติ ควรเปิดช่องทางให้กีฬาบางประเภทมีช่องทางเข้ามาสู่ระบบการจัด เพราะถ้าจัดตามการแบ่งภูมิภาคหรือจังหวัดโอกาสที่กีฬาบางประเภทจะถูกบรรจุลงในระดับเยาวชนแทบไม่มีเลย ยกตัวอย่างฟันดาบ เพราะส่วนใหญ่นักกีฬาเยาวชนอยู่ในกรุงเทพฯที่เป็นศูนย์กลาง การแข่งขันเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยมีนักกีฬาระดับเยาวชนลงแข่งประมาณ  200 คน แต่ไม่สามารถจัดแข่งในกีฬาเยาวชนแห่งชาติได้ การแข่งขันกีฬาแห่งชาติควรกำหนดให้กีฬาหลักที่มีแข่งในโอลิมปิค เอเชี่ยนเกมส์ ซีเกมส์ เป็นกีฬาหลักในกีฬาแห่งชาติ กรณีฟันดาบนั้นมีจัดแข่งในทุกระดับที่กล่าวข้างต้น แต่การกีฬาไม่ถือว่าฟันดาบเป็นกีฬาหลัก ซึ่งเจ้าภาพจะจัดก็ได้ไม่จัดก็ได้ ทำให้การพัฒนาแบบครบวงจรเพื่อสู่ความเป็นเลิศกระทำได้ยาก

Last Updated on Thursday, 17 September 2009 01:24
 
วิเคราะห์ข้อสอบ 1042 PDF Print
Saturday, 12 September 2009 16:47

วิเคราะห์ข้อสอบ

วันละสองข้อไม่จำกัดดาบ

ดาบฟอยล์

 

ข้อนี้มีการแก้ไขโจทย์ จากเดิมทำการรับดาบด้วยการหมุนตัว เปลี่ยนเป็น ทำการรับดาบด้วยการหันหลัง เนื่องจากตรวจสอบแล้ว ส่วนคำตอบที่เป็นตัวเลือกไม่สัมพันธ์กับโจทย์

นักดาบ X ได้รับใบเหลืองจากการที่ถอดหน้ากากก่อนที่ผู้ตัดสินจะสั่ง 'หยุด ' ซึ่งในระหว่างการแข่งขันนักดาบ X ทำการรับดาบด้วยการหันหลังและตอบกลับถูกฝ่ายตรงข้าม ไฟแสดงผลว่าถูกเป้าหมาย

 • ก.ยกเลิกการให้คะแนนนักดาบ X : และ X ได้รับใบแดง
 • ข.ให้คะแนนนักดาบ X : และ X ได้รับใบแดง
 • ค.ยกเลิกการให้คะแนน X : และ X ได้รับใบเหลือง

ข้อนี้ต้องแบ่งเป็น 2 ขั้นตอนในการพิจารณาของผู้ตัดสิน ขั้นตอนแรก นักดาบ X ทำผิดกติกาจากการรับดาบด้วยการหันหลังให้คู่ต่อสู้ เป็นการทำผิดกติกา t.21.2 ถือเป็นการทำผิดในกลุ่มที่ 1 ซึ่งต้องรับใบเหลือง แต่ก่อนหน้านี้นักดาบ X มีใบเหลืองติดตัวในยกจากการถอดหน้ากาก จึงเป็นใบเหลืองที่สอง ซึ่งมีผลเป็นใบแดงเสียแต้มให้กับคู่ต่อสู้ 1 แต้ม ขั้นตอนที่สองให้ผู้ตัดสินพิจารณาจากกติกาที่กำหนดไว้ว่า แต้มใดๆที่เกิดขึ้นจากการกระทำผิดกติกานั้นให้ยกเลิกแต้มนั้น (t.21/t.114 ) นักดาบ X จึงไม่ได้แต้มคำตอบข้อนี้คือข้อ ก. ผมอยากกล่าวถึงเรื่องการถอดหน้ากากของนักดาบโดยเฉพาะแต้มตัดสินสุดท้าย นักดาบที่ชนะมักดีใจจนลืมตัว รีบถอดหน้ากากแสดงความดีใจ หรือสะใจ คลายความกดดัน ซึ่งอันตรายมากเพราะส่วนใหญ่เป็นเกมส์ที่ติดพัน ต้องเตือนนักดาบด้วยครับ นอกจากผิดกติกาแล้ว ยังอาจทำให้ตัวนักดาบเองเกิดอันตราย ผู้ตัดสินเองก้ไม่อยากลงโทษเพราะเห็นว่าเป็นแต้มสุดท้าย และทุกคนก็กำลังดื่มด่ำกับชัยชนะ เหมือนกับนักฟุตบอลที่ยิงประตูได้แล้วถอดเสื้อดีใจ จนโดนใบเหลืองหรือเหลืองที่สองจนกลายเป็นใบแดงจนโดนไล่ออกจากสนามไปเลย แต่ถ้าในกรณีที่นักดาบ X ทำการรับดาบด้วยการหมุนตัวและตอบกลับถูกฝ่ายตรงข้าม ไฟแสดงผลถูกเป้าหมาย กรณีเช่นนี้นักดาบ X จะได้แต้มในมาตราเดียวกันคือ t 21.4 ระบุไว้ว่า...การกระทำอย่างทันทีทันใดของคู่แข่งขัน ที่ปฏิบัติการเชิงรับด้วยการหมุนตัวกลับเข้าแทง/ฟัน ถือเป็นการแทง/ฟัน ที่ถูกต้องในระหว่างยก การหมุนตัวไม่ผิดกติกาแต่ต้องเป็นฝ่ายรับเท่านั้น

Last Updated on Friday, 18 September 2009 08:15
 
วิเคราะห์ข้อสอบ 0052 PDF Print
Saturday, 12 September 2009 16:47

วิเคราะห์ข้อสอบ

วันละสองข้อไม่จำกัดดาบ

ดาบทั่วไป

 

นักดาบได้รับบาดเจ็บในระหว่างยก นักดาบจะได้รับอนุญาตให้พักดูอาการได้ (ในความเห็นของแพทย์) ไม่เกินกี่นาที

 • ก.ไม่จำกัด
 • ข.10 นาที
 • ค.20 นาที

ตามกติกา t.33.1 กำหนดไว้ว่า ในกรณีที่เกิดการบาดเจ็บในระหว่างการแข่งขัน ให้ได้รับการตรวจสอบโดยคณะกรรมาธิการการแพทย์ หรือแพทย์ที่มีหน้าที่ในขณะนั้น โดยผู้ตัดสินจะเป็นผู้อนุญาตให้หยุดการแข่งขัน ได้ไม่เกิน 10 นาที เพื่อพักดูอาการนักกีฬาที่บาดเจ็บหรือเป็นตะคริว ในการคิดเวลาที่หยุดพักการแข่งขัน ให้นับเริ่มต้นจากที่แพทย์ได้ออกความเห็น รวมเวลาการดูแลผู้บาดเจ็บ ถ้านักกีฬาสามารถรักษาได้ก่อนเวลาที่กำหนดไว้ 10 นาทีหรือในกรณีที่ครบกำหนดเวลา 10 นาที แพทย์จะเป็นผู้ออกความเห็นว่านักดาบที่มีอาการบาดเจ็บนั้นมีความพร้อมที่จะลงแข่งขันต่อได้หรือไม่ ความเห็นของแพทย์ถือเป็นอันสิ้นสุด ในการแข่งขันประเภทบุคคลนั้นนักดาบที่แพทย์ลงความเห็นว่าแข่งขันต่อไม่ได้ ก็ต้องออกจากการแข่งขันครั้งนั้นไป ในประเภททีมนั้นอาจมีการเปลี่ยนตัวได้ ยกเว้นถ้าทีมได้มีการเปลี่ยนตัวมาก่อนหน้านี้แล้ว ทีมนั้นก็แพ้ไป สำหรับคำตอบข้อนี้คือข้อ ข. ปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อยในประเทศไทยคือเรามักไม่จัดแพทย์ประจำสนาม การตรวจสอบนักกีฬาบาดเจ็บจึงกระทำโดยผู้ตัดสินตามลำพัง และมักเป็นไปในลักษณะอะลุ้มอะล่วย ทำให้การแข่งขันเสียเวลามาก บางครั้งอาจเป็นผลเสียต่อตัวนักกีฬาที่บาดเจ็บจริงและฝืนเล่นทำให้บาดเจ็บหนักขึ้นหลังจากจบการแข่งขัน ในอีกทางหนึ่งก็กลับกลายเป็นช่องทางให้นักดาบที่ไม่ค่อยมีความฟิตใช้เป็นช่องทางในการพักโดยใช้ข้ออ้างการบาดเจ็บ ผู้ตัดสินจะต้องดูแลเข้มงวดเรื่องเวลา ในกรณีที่ไม่แพทย์หรือพยาบาลประจำสนาม ให้ผู้ตัดสินปรึกษากับ DT โดย DT อาจแต่งตั้งผู้หนึ่งผู้ใดเข้ามาช่วยดูแลทางด้านการบาดเจ็บก็ได้ สำหรับนักกีฬาที่ถูกลงความเห็นโดยแพทย์ไม่ให้แข่งขันต่อนั้น ไม่สามารถอุทธรณ์ค้านความเห็นของแพทย์ได้

Last Updated on Thursday, 17 September 2009 23:17
 


Page 201 of 207

ผู้สนับสนุน

 
 
T.F.F. LOGO Final

ผู้ที่ออนไลน์ขณะนี้

We have 17 guests online

เว็ปไซต์ฟันดาบที่น่าสนใจ