วันพุธ ที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 12.30 น.
ENGR. SHEIKH SALEM BIN SULTAN AL QASIMI ประธานสหพันธ์ฟันดาบแห่งเอเชีย Fencing Confederation of Asia (FCA) ได้เดินทางมาเยี่ยมชมสมาคมกีฬาฟันดาบแห่งประเทศไทยฯ ณ ชั้น 22 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ การกีฬาแห่งประเทศไทย ในโอกาสเยือนประเทศไทยอย่างไม่เป็นทางการ ซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่สมาคมฯ ได้รับเกียรติให้การต้อนรับผู้บริหารระดับสูงของวงการฟันดาบเอเชีย
โอกาสนี้ ประธาน FCA ได้หารือร่วมกับ พลเรือเอกสมเดช ทองเปี่ยม นายกสมาคมฯ และคณะกรรมการสมาคมฯ เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาวงการกีฬาฟันดาบของไทย ให้ก้าวสู่ระดับนานาชาติ โดยสาระสำคัญอยู่ที่สมาคมฯ มีความต้องการเพิ่มบุคลากรทางด้านกีฬา เช่น ผู้ตัดสิน และผู้ฝึกสอนในระดับสากลมากขึ้น โดยประธาน FCA ยืนยันพร้อมผลักดันกีฬาฟันดาบเข้าบรรจุใน Asian Indoor and Martial Arts Games 2023