หน้าหลัก สื่อ/ข้อมูล วิทยาการเผยแพร่ วิธีการเขียนบทความ
วิธีการเขียนบทความ PDF Print E-mail
User Rating: / 0
PoorBest 
สื่อ/เทคโนโลยี - วิทยาการเผยแพร่
Friday, 23 October 2009 00:00

ในกรณีที่ท่านเข้ามาที่เมนูนี้แล้วไม่พบข้อมูลอื่นๆ นอกจากหัวข้อในเมนูนี้แสดงว่าท่านยังไม่ลงทะเบียน ขอให้ท่านกลับไปที่หน้าหลักที่หัวข้อ Login From จะมีหัวข้อให้ท่านลงทะเบียน ให้ท่านกรอกข้อมูล โดยในช่องแรกที่กำหนดให้ใส่ ชื่อ ให้ท่านพิมพ์ชื่อและนามสกุลเป็นภาษาไทย นอกนั้นที่เหลือในช่องอื่นๆพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ เมื่อลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว administrator จะเป็นผู้ตอบรับ โดยสังเกตุว่าถ้าท่านใช้ ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านตามที่ท่านแจ้งลงทะเบียนไว้ ทำการ Login เข้ามา  แล้วเครื่องตอบรับว่า สวัสดี พร้อมกับแสดงชื่อท่านเป็นภาษาไทย แสดงว่าท่าน Login สมบูรณ์ สามารถเข้าดำเนินการภายใน Website ตามสิทธิของท่าน สำหรับท่านที่มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษได้รับการยกเว้นให้ท่านกรอกชื่อ-นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษได้

สำหรับกรรมการบริหาร/ที่ปรึกษา/อนุกรรมการ บางส่วนได้ดำเนินการลงทะเบียนให้แล้ว และมอบสิทธิในขั้นต้นให้แล้วเป็น Author สำหรับผู่ที่เขียนบทความมาลงเป็นจำนวนมากจะได้รับสิทธิเพิ่มขึ้นเป็น Editor หรือบางท่านอาจจะได้รับหน้าที่พิเศษให้เป็นผู้ได้รับอนุญาตเป็น Publisher สำหรับท่านที่ยังไม่สามารถ Login เข้ามาได้ให้ดำเนินการเหมือนผู้ลงทะเบียน แล้ว Admin จะเป็นผู้มอบสิทธิให้กับท่านภายหลัง

สำหรับผู้ที่เป็นประธานชมรม/เจ้าสำนัก ขอให้ท่านแจ้งลงท้ายชื่อ/นามสกุล ในเวลาลงทะเบียน ด้วยชื่อชมรมของท่าน เนื่องจากการสมัครเข้าแข่งขันฟันดาบ หรืออบรม หรือเข้าสอบ ในรายการที่สมาคมฟันดาบเป็นผู้จัด สมาชิกในสังกัดของท่านจะต้องสมัครผ่านมาในนามประธานชมรม/เจ้าสำนักเท่านั้น

 

nในกรณีที่ท่าน Login เข้ามาท่านจะสามารถเลือกเขียนบทความได้ โดยเข้าไปใน Top Menu ได้ทุก Menu ยกเว้น Menu ข่าวสาร ให้ท่านเข้าไปจนสุดทาง เมื่อเข้ามาสุดทางแล้ว ท่านจะมองเห็น icon รูปคล้ายกระดาษเปล่า หรืออาจพบคำว่า New อยู่ทางด้านล่างซ้ายมือ เป็น icon เล็กๆให้ใช้เมาท์ไปคลิ๊กที่ icon นี้ เมื่อคลิ๊กแล้วจะเป็นหน้ากระดาษให้ท่านพิมพ์ แก้ไข เมื่อพิมพ์จบแล้วให้ตั้งชื่อเรื่อง กลุ่มบทความ ที่สำคัญให้ บันทึกก่อนออกด้วย แต่บทความของท่านจะยังไม่แสดงในทันที จนกว่าจะได้รับการตรวจสอบและได้รับอนุญาตให้เผยแพร่ได้ จึงจะออกสู่สายตาสาธารณะชน

nการเขียนข่าวท่านทำได้สองวิธีคือ

  • เขียนลงบนช่องว่างที่เป็นพื้นที่เขียน
  • เขียนจาก Word 2003/2007 หรือ อื่นๆ แล้ว copy มาแปะลงในช่องว่าง

ทั้งสองกรณีนี้ ท่านต้องใส่ชื่อเรื่องแล้วเลือกหมวดหมู่ ที่สำคัญท่านต้อง save ก่อนส่งงาน

nสิทธิที่ท่านได้รับอาจไม่เท่ากัน ท่านสามารถขอสิทธิเพิ่มเติมได้ แต่จะได้รับพิจารณาหรือไม่ขึ้นอยู่กับ administrator

Registered ผู้ชม web ทั่วไป สมัครเข้าเป็นสมาชิก สามารถเห็นข้อมูลที่กำหนดไว้ให้เฉพาะสมาชิกดูได้ ถ้าไม่ Login เข้ามาจะมองไม่เห็น

Author ได้สิทธิในการเขียนบทความ แก้ไขบทความของตนได้ จะมีเครื่องมือเพิ่มขึ้นที่หน้า Web แต่บทความจะยังไม่แสดงผลบน Website  จนกว่ากลุ่ม Publisher จะอนุญาต

Editor ได้สิทธิในการเขียนและตรวจแก้ไขบทความของผู้อื่นได้ แต่บทความจะยังไม่แสดงผลบน Website  จนกว่ากลุ่ม Publisher จะอนุญาต

Publisher ได้สิทธิเป็นบรรณาธิการ เขียน แก้ไขบทความผู้อื่น และอนุญาตให้บทความผู้อื่นเผยแพร่บนหน้า Website ได้


Last Updated on Saturday, 24 October 2009 00:46