หน้าหลัก งานวิชาการ บทความพิเศษ การประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการ
การประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการ PDF Print E-mail
User Rating: / 0
PoorBest 
งานวิชาการ - บทความพิเศษ
Wednesday, 16 September 2009 23:23

พุธที่ 16 กันยายน 2552 เวลา 1400-1730 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประชุม 64 สมาคมกีฬา จัดทำแผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์สร้างกีฬาไทยสู่ความเป็นเลิศ พ.ศ.2553-2559 ณ ห้องจตุรทิศ แกรด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเรดิสัน  ในส่วนสมาคมฟันดาบส่ง พ.อ.จักราวุธ  โสมภีร์ เลขาธิการสมาคมฟันดาบฯ และ น.อ.ศูนย์ปืน  โสมภีร์ รองเลขาธิการฯ เข้าร่วมรับฟังและให้ข้อเสนอแนะ

ท่าน ศศิธารา พิชัยชาญณรงค์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานนำเสนอ แนวทางและขั้นตอนความเป็นมาในการจัดทำแผนร่างยุทธศาสตร์สร้างนักกีฬาสู่ความเป็นเลิศประกอบด้วย 3 ยุทธศาสตร์หลัก การสร้างและพัฒนานักกีฬาอย่างเป็นระบบและครบวงจร,ยกระดับบุคลากรกีฬาสู่ระดับนานาชาติ และผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางกีฬาของเอเซีย วงเงินงบประมาณ 2.6 หมื่นล้านบาท

พลตรีจารึก  อารีราชการัณย์ รองประธานและเลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯเปิดใจเรื่องภายในวงการกีฬา ที่เป็นปัญหาอุปสรรค ความยากลำบากในการให้ได้มาซึ่งเหรียญทองในโอลิมปิค ซึ่งจะต้องมีกระบวนการต่อสู้ในเวทีโลกมากมาย โดยเฉพาะความจำเป็นในการเข้าไปมีส่วนร่วมในคณะกรรมการระดับนานาชาติถือเป็นเรื่องจำเป็น ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นกับตัวนักกีฬาที่ลงทุนซึ่งท่านให้ไว้ถึง 30 % ที่มีโอกาสลัมเหลว

นายกนกพันธุ์ จุลเกษม ผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทย กล่าวถึง Key Success Factor ของนักกีฬาอยู่ที่การบริหารจัดการของสมาคม ทำอย่างไรให้สมาคมกีฬามีการบริหารที่ดี การกีฬาแห่งประเทศไทยจะช่วยให้สมาคมกีฬาสมัครเล่นมีทักษะและบริหารอย่างมืออาชีพ มีงบประมาณจัดสรรเพื่อให้สมาคมสร้างระบบทางด้านธุรการ ลดปํญหาการทำงานเอกสาร ส่งเสริมให้ผู้ตัดสิน ครูดาบทำงานอย่างเต็มที่ โดยมีงบประมาณดูแล และจะมีนักวิทยาศาสตร์การกีฬาลงไปช่วยเหลือประจำให้ถึงระดับสมาคมกีฬา

พลเอกทวีป  จันทรโรจน์ ได้วิพากษ์แนวทางการทำมวยสากล การสร้างนักกีฬาตั้งแต่ระดับเล็ก ไปจนถึงระดับใหญ่ ซึ่งกว่าจะหวังผลได้ต้องใช้เวลา และเงินทุนเป็นจำนวนมาก และได้ฝากหลักความสำเร็จในการบริหารสมาคม 5 ประการคือ การบริหารจัดการสมาคมที่เป็นระบบ,การสร้างระบบค้นหาและคัดเลือกนักกีฬาที่มีศักยภาพ ,วิทยาศาสตร์การกีฬา,ระบบฝึกซ้อม/โค้ช/การสร้างประสบการณ์ด้วยการลงแข่งขัน ,หลักการวิเคราะห์คู่ต่อสู้ หลักการทั้ง 5 ข้อนี้ทำให้สมาคมมวยสากลฯประสบความสำเร็จ

นายชัยภักดิ์ ศิริวัฒน์ ได้วิพากษ์คนทำกีฬาที่ทำด้วยใจรักเสียสละ โดยได้ปูภาพให้เห็นพัฒนาการของการส่งประเภทกีฬาลงแข่งขันในโอลิมปิค ที่ไทยเรายังส่งได้ไม่ถึงครึ่งหนึ่งของประเภทกีฬาที่มีการแข่งขัน และเน้นย้ำถึงภาพของความเป็นไปได้ในปัจจุบันและในอนาคตโดยเฉพาะโอลิมปิคครั้งต่อไปที่ลอนดอน ซึ่งสมาคมกีฬาต้องอยู่บนหลักที่เป็นไปได้ในการประเมินตัวเอง นายกสมาคมและผู้บริหารสมาคมมีความสำคัญในกระบวนการบริหารงานแผนใหม่ การสร้างนักกีฬาระยะยาวต้องทุ่มเท ทุกอย่างต้องมีความเชื่อมั่น

นายนนชัย ศานติบุตร ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและแผนจากการกีฬาแห่งประเทศไทยชี้แจงประเด็นหลักเรื่องการส่องหาช้างเผือก และเรื่องสำคัญคือจะมีงบประมาณสนับสนุนให้กับช้างเผือกในระดับจังหวัด ซึ่งจะมีวิธีการทั้งแบบปกติ และพิเศษ ซึ่งเรื่องนี้น่าสนใจมากสำหรับฟันดาบ

การแบ่งกลุ่มเพื่อคิดงบประมาณและจะมีการประเมินตัวเอง และจากการถูกประเมินในกลุ่ม ซึ่งมีการจัดกลุ่มสมาคมกีฬาไว้สามกลุ่มใหญ่ๆคือ กลุ่มชนิดกีฬาที่มีแข่งขันในโอลิมปิค ,กลุ่มชนิดกีฬาที่มีแข่งขันในกีฬาอื่นๆ เช่น เอเชี่ยนเกมส์ กลุ่มชนิดกีฬาที่ไม่มีการแข่งขันใดๆ ในส่วนสมาคมฟันดาบฯถูกจัดอยู่ในกลุ่มชนิดกีฬาที่มีแข่งขันในโอลิมปิค แต่ไม่ถูกประเมินผลว่าจะได้เหรีญทองในอีก 8 ปีข้างหน้า การจัดทำแผนตามแบบฟอร์มที่จะให้สมาคมกีฬายืนยัน โดยกำหนดเป็นแบบฟอร์มที่สั้น กระทัดรัด ชัดเจน เพื่อให้สมาคมกีฬายืนยันกลับมาก่อน 30 กันยายนนี้ ก่อนนำสรุปผ่านให้กรรมาธิการกีฬา และเสนอเข้า ครม.ในเดือนพฤศจิกายน

พ.อ.จักราวุธ  โสมภีร์ เลชาธิการสมาคมฟันดาบฯได้ให้ข้อเสนอแนะต่อที่ประชุมไว้ดังนี้ สมาคมฟันดาบได้จัดสัมนาฟันดาบใหญ่โดยรวบรวมแนวคิดมากำหนดวิสัยทัศน์ ฟันดาบไทยจะเป็นแถวหน้าของโลกเรื่องฟันดาบ  เราเชื่อว่าฟันดาบไทยจะได้เหรียญทองในโอลิมปิค แต่เราจะต้องสร้างระบบให้เป็นมาตรฐานเทียบอารยะประเทศ ซึ่งขณะนี้เรากำลังทำกันอยู่ วีระเดช คอธนีย์เป็นกรณีศึกษา เป็นคนไทยแท้ๆที่ไปเติบโตในระบบมาตรฐานของเยอรมัน สามารถคว้าเหรียญทองแดงในโอลิมปิคที่ Sydney ปี 2000 ในวันนั้นศักยภาพของวีระเดชไม่แตกต่างกับผู้ที่ได้เหรียญทองเลย ณ วันนี้เราก็ยังเชื่อว่าฟันดาบสามารถสร้างเหรียญทองให้กับประเทศไทยได้ใน 8 ปี แต่ทุกคนต้องทำงานหนัก พร้อมทั้งเสนอแนวคิดเรื่องการสร้างองค์ความรู้เรื่องกีฬาที่เป็นวิชาการในทุกระดับประเภทกีฬา ส่งเสริมให้มีผู้แต่งตำรา รวบรวมเป็นคลังห้องสมุดกีฬา ที่ง่ายต่อทุกคนเข้าถึง โดยเฉพาะบุคคลทั่วไปซึ่งจะกลับกลายมาเป็นเครือข่ายที่ให้การสนับสนุนวงการกีฬาต่อไป เสนอให้มีการแบ่งระดับกีฬาออกเป็นระดับต่างๆ เพราะกีฬาหลายประเภทไม่สามารถลงไปสู่ระดับรากหญ้าได้ เช่น โปโล ฟันดาบ เรือใบ เป็นต้น ด้วยคุณลักษณะข้อจำกัดของกีฬา การจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนหรือเยาวชนแห่งชาติ ควรเปิดช่องทางให้กีฬาบางประเภทมีช่องทางเข้ามาสู่ระบบการจัด เพราะถ้าจัดตามการแบ่งภูมิภาคหรือจังหวัดโอกาสที่กีฬาบางประเภทจะถูกบรรจุลงในระดับเยาวชนแทบไม่มีเลย ยกตัวอย่างฟันดาบ เพราะส่วนใหญ่นักกีฬาเยาวชนอยู่ในกรุงเทพฯที่เป็นศูนย์กลาง การแข่งขันเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยมีนักกีฬาระดับเยาวชนลงแข่งประมาณ  200 คน แต่ไม่สามารถจัดแข่งในกีฬาเยาวชนแห่งชาติได้ การแข่งขันกีฬาแห่งชาติควรกำหนดให้กีฬาหลักที่มีแข่งในโอลิมปิค เอเชี่ยนเกมส์ ซีเกมส์ เป็นกีฬาหลักในกีฬาแห่งชาติ กรณีฟันดาบนั้นมีจัดแข่งในทุกระดับที่กล่าวข้างต้น แต่การกีฬาไม่ถือว่าฟันดาบเป็นกีฬาหลัก ซึ่งเจ้าภาพจะจัดก็ได้ไม่จัดก็ได้ ทำให้การพัฒนาแบบครบวงจรเพื่อสู่ความเป็นเลิศกระทำได้ยาก

Last Updated on Thursday, 17 September 2009 01:24