หน้าหลัก งานวิชาการ งานผู้จัดการแข่งขัน การจัดการแข่งขัน Grandprix ตอนที่ ๒
การจัดการแข่งขัน Grandprix ตอนที่ ๒ PDF Print E-mail
User Rating: / 0
PoorBest 
งานวิชาการ - งานผู้จัดการแข่งขัน
Written by น.อ.ศูนย์ปืน โสมภีร์   
Sunday, 24 January 2010 07:52
การจัดสถานที่แข่งขันระดับ Grandprix
(1) จะต้องเป็นห้องควบคุมอุณหภูมิ

(2) ใช้แสงสว่างที่มีลักษณะไม่สะท้อนกับ Piste และเหมาะสมกับการถ่ายทอดโทรทัศน์

(3) ตกแต่งอย่างเหมาะสม และมีห้องต่างๆ อย่างเพียงพอ ได้แก่ ห้องเปลี่ยนเครื่องแต่งกาย ห้องอาบน้ำ ฯลฯ

(4) ตัวอย่างการจัดวางสถานที่ตามรูปข้างบน ประกอบด้วย 1) สนามแข่งขันสีจำนวน ๕ สนาม คือ สนามสีเหลือง สีเขียว สีน้ำเงิน สีแดง และสนามตรงกลางสำหรับ Final  2) มีสถานีพยาบาล 3) ห้องทำงานสำหรับ FIE 4) ห้องสำหรับ FIE President  5) สถานที่ทำงานของ DT 6) ห้อง Call Room 7)ห้อง Weapon Control 8) ห้องสำหรับกรรมการ 9) ห้องอาหารสำหรับ VIP 10) ห้องสำหรับสื่อมวลชล 11) ห้องสำหรับผู้ขายสินค้าอุปกรณ์ฟันดาบ 12) ห้องประชุมย่อย 13) สนามฝึกซ้อม

(5) มีระบบประกาศคำสั่งที่สามารถได้ยินไปได้ทุกห้อง รวมไปถึงห้องเปลี่ยนเครื่องแต่งกายและห้องน้ำ

(6) ในกรณีที่นักดาบไม่เกิน 128 คนแล้ว สนามแข่งขันจำนวน 5 สนามก็ถือว่าเพียงพอสำหรับการแข่งขัน  แต่หากมีนักดาบมากกว่า 128 คนแล้วจะต้องจัดเพิ่มอีก 4 piste เพื่อใช้ในการแข่งขันรอบ Pool และเมื่อถึงรอบ 64 แล้วก็สามารถใช้สนามเพียง 4 สนามก็เพียงพอ และ อีกหนึ่งสนามสำหรับการแข่งขันรอบ Final  แต่ละสนามจะต้องมีบริเวณขนาด 9 เมตร x 22 เมตร เป็นอย่างน้อย  จะต้องมีพื้นที่ของผู้ตัดสินห่างจากสนามอย่างน้อย 3.50 เมตร 

(7) สนามทั้งหมดต้องมีรั้วป้องกันผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าสนาม ยกเว้น ผู้ตัดสิน นักกีฬา ช่างเทคนิค ช่างภาพ เท่านั้น


  

Last Updated on Tuesday, 26 January 2010 23:39