หน้าหลัก งานวิชาการ งานผู้จัดการแข่งขัน เส้นทางการไปสู่โอลิมปิคที่ ลอนดอน
เส้นทางการไปสู่โอลิมปิคที่ ลอนดอน PDF Print E-mail
User Rating: / 0
PoorBest 
งานวิชาการ - งานผู้จัดการแข่งขัน
Saturday, 07 May 2011 12:02

 

FIE ได้ออกเกณฑ์การคัดเลือกนักกีฬาฟันดาบเพื่อไปแข่งขันรอบสุดท้ายที่กรุงลอนดอน ในปี 2112  ภายใต้เงื่อนไขของ IOC

 

1.  ประเภทดาบ  10 Event ( ขาดชาย Team Epee และ หญิง Team Sabre )

 

Foil บุคคลชาย Foil บุคคลหญิง
Epee บุคคลชาย Epee บุคคลหญิง
Sabre บุคคลชาย Sabre บุคคลหญิง
Foil ทีมชาย Foil ทีมหญิง
Epee ทีมชาย Epee ทีมหญิง
Sabre ทีมชาย Sabre ทีมหญิง

2.จำนวนนักดาบรวมที่ได้สิทธิเข้าแข่งขันรวม 228 คน

ชาย  102
FIE ได้รับ

หญิง 102

เจ้าภาพ ชาย/หญิง  8
ชาย  8
N0C

หญิง 8

 

ประเทศเจ้าภาพ ส่งนักดาบเข้าแข่งขันตามกฎที่กำหนดของ NOC ที่กำหนดให้เจ้าภาพส่งนักดาบได้ 8 คน เจ้าภาพพิจารณา ในการส่งประเภทดาบทั้งทีมและบุคคลได้เอง

3.  คุณสมบัตินักกีฬาที่เข้าแข่งขัน

ต้องเป็นนักกีฬาในประเทศที่ โอลิมปิครับรองหรือโอลิมปิค รับรองเป็นพิเศษ

 

 

4.  ระบบการคัดเลือก

ประเภทบุคคล

 • ประเภทดาบ ที่ FIE กำหนดให้มีการแข่งขันประเภททีมในโอลิมปิคที่ลอนดอน จะมีนักดาบเข้าแข่งขันรวม 36 คน/ ในแต่ละประเภทดาบ
 • ประเภทดาบ ที่ FIE ไม่ได้กำหนดให้มีการแข่งขันประเภททีมในโอลิมปิคที่ลอนดอน จะมีนักดาบเข้าแข่งขันรวม 30คน/ ในแต่ละประเภทดาบ
 • แต่ทั้งนี้จำนวนนักดาบในประเภทบุคคลในแต่ละประเภทดาบ อาจแปรเปลี่ยนไปจากที่กำหนด ขึ้นอยู่กับการเลือกส่งของประเทศเจ้าภาพในแต่ละดาบ

ประเภททีม

 • จำนวนทีมที่เข้ามาแข่งขัน อยู่ระหว่าง 8-9 ทีม ในแต่ละประเภทดาบ โดยเป็นทีมที่ผ่านการคัดเลือกตามระบบที่ FIE กำหนด อาจเพิ่มทีมเจ้าภาพ

5.วิธีการคัดเลือก

วิธีการคัดเลือกประเภททีม Foil / Sabre ชาย  และ  Foil / Epee หญิง

ทีมที่ผ่านการคัดเลือก

 • นักดาบในทีมจะประกอบด้วยนักดาบจำนวน 3 คน ( 8 ทีม = 8x3=24 คน) ในแต่ละประเภทดาบ รวมทีมจากประเทศเจ้าภาพ ที่เลือกส่ง โดยที่มาของทีมที่ได้รับการคัดเลือกมีดังนี้
  • 4 ทีมแรกตามอันดับอย่างเป็นทางการของ FIE ( OR Official Team Ranking ) โดยไม่ คำนึงถึง Zone (ทวีป) ที่มา
  • 4 ทีม ถัดมาเลือกจากอันดับ 5-16 ตามลำดับอย่างเป็นทางการของ FIE โดยดิดตาม Zone (ทวีป) ถ้าไม่มีทีมใน  Zone ติดอยู่ใน Ranking ดังกล่าวให้เลื่อนทีมลำดับถัดไปขึ้นมา โดยไม่คำนึงถึง Zone

วิธีการคัดเลือกประเภทบุคคล

 • ในแต่ละประเภทดาบ นักดาบ 24 คน ที่ทีมได้รับเลือกเข้าแข่งขัน
 • นักดาบที่มีอันดับสูงสุด 7 คนแรก จากอันดับที่มีการจัดขึ้นใหม่ตาม AOR เป็นการเฉพาะ ล่าสุดโดย FIE แบ่งเป็นตาม Zone (2 คนจากทวีปยุโรป,  2 คนจากทวีป เอเชีย – โอชิเนีย, 2 คนจากทวีปอเมริกา และ 1 คนจากทวีปแอฟริกา) กำหนดให้นักดาบ 1 คน/ 1 ประเทศ
 • นักดาบ 5 คนที่มีอันดับสูงสุด ที่ผ่านการคัดเลือกใน Zone ทวีปของตน ตามประเภทดาบ (2  คนจากทวีปยุโรป, 1 คนจากทวีปเอเชีย- โอชิเนีย, 1 คนจากทวีปอเมริกา และ 1 คนจากทวีปแอฟริกา) กำหนดให้นักดาบ 1 คน/1 ประเทศ
 • ทั้งนี้ นักดาบที่ผ่านการคัดเลือกตามที่กำหนดไว้ข้างต้น ประเทศหนึ่งจะต้องไม่เกิน 3 คน ต่อประเภทดาบ ในการคัดเลือกในประเภทบุคคล จากอันดับที่มีการจัดขึ้นใหม่ ตาม AOR เป็นการกำหนดตาม Zone นั้น ให้สำรองไว้สำหรับประเทศที่ไม่มีนักดาบของตนเข้ามาแข่งในประเภททีม
 • สำหรับการคัดเลือกใน Zone ในแต่ละดาบ เป็นการเปิดให้โดยทั่วไป( OPEN) ( 1 นักดาบ/1ประเทศ) ที่ไม่มีนักดาบของตนผ่านเข้าไปเล่นในโอลิมปิค จากการคัดเลือกประเภททีม  และการคัดจากวิธี AOR 7 คนแรก
ทีม AOR Zone รวม
24 7 5 36

วิธีการคัดเลือกสำหรับ เอเป้บุคคลชายและเซเบอร์บุคคลหญิง

กำหนดให้มีนักดาบลงแข่งขัน 30 คน ในแต่ละประเภทดาบ ( เอเป้ชาย,เซเบอร์หญิง)โดยนักดาบ

 • นักดาบ 12 คนแรก จากอันดับ Ranking บุคคลอย่างเป็นทางการของ FIE (OR)
 • นักดาบ 8 คนแรก จากอันดับ   AOR ตาม Zone ทวีป โดยกำหนดให้เฉพาะ นักดาบ 1 คน /  1 ประเทศ (2 คนจากทวีปยุโรป,  2 คนจากทวีป เอเชีย – โอชิเนีย, 2 คนจากทวีปอเมริกา และ 2 คนจากทวีปแอฟริกา)
 • นักดาบ 10 คน จากการคัดเลือกโดยเปิด OPEN ตาม Zone ทวีป แต่ทั้งนี้ต้องไม่อยู่ในเงื่อนไข 2 กรณีแรก  คัดเลือกนักดาบ 1 คน /  1 ประเทศ / ประเภทดาบ (4 คนจากทวีปยุโรป,  3 คนจากทวีป เอเชีย – โอชิเนีย, 2 คนจากทวีปอเมริกา และ 1 คนจากทวีปแอฟริกา)

ทั้งนี้นักดาบในแต่ละประเภทที่ผ่านการคัดเลือก ตามที่กำหนดไว้ในหัวข้อนี้ แต่ละประเทศจะมีนักดาบ ได้ไม่เกิน 2 คน ที่กำหนดไว้ใน ข้อ 1. และ ข้อ 2.

การจัดอันดับ Ranking OR สิ้นสุด ณ 31 มี.ค.2555

 

FIE AOR The Adjusted Official Ranking is the FIE Official Ranking Modified as Fallows

รายชื่อนักดาบตามประเทศ ในแต่ละประเภทดาบที่ทีมได้รับการคัดเลือกเข้าแข่งขันแล้ว ถือว่าได้เข้าแข่งขันในประเภทบุคคลผ่านทางทีม โดยรายชื่อเหล่านี้จะไม่ถูกนำมาเรียงใน Ranking ที่จะมีการจัดทำขึ้นมาใหม่  โดยใน Ranking ใหม่นี้ กำหนดให้มีราบชื่อนักดาบได้ประเทศละไม่เกิน 2 คน เรียงตามอันดับ Ranking ที่เป็นทางการ คิดตาม Zone (ทวีป) นักดาบคนถัดไปของประเทศที่มีนักดาบอยู่ใน Ranking 2 คนแล้วจะไม่ถูกนำไม่นำมาจัด Ranking อีก

สำหรับนักดาบที่ทีมไม่ได้รับการคัดเลือก /ไม่มีทีมเข้าแข่งขัน กำหนดให้นักดาบที่มีอันดับสูงสุด 2 คนแรก ตามประเทศ ในแต่ละประเภทดาบ จะถูกวางไว้ใน Ranking  ที่จัดทำขึ้นใหม่นี้ นักดาบที่เหลือไม่นำมาคิด ส่วนนี้ถือเป็น Quata ของ NOC

 

Last Updated on Friday, 20 May 2011 17:00