หน้าหลัก งานวิชาการ ประวัติศาสตร์ เลขาธิการส่งนักดาบเยาวชนไปเก็บตัวที่แคมป์มอสโคว์