หน้าหลัก งานฟันดาบ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับงานฟันดาบ ระเบียบการขอจัดรายการ Open
ระเบียบการขอจัดรายการ Open PDF Print E-mail
User Rating: / 0
PoorBest 
งานฟันดาบ - ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับงานฟันดาบ
Written by dtent   
Tuesday, 18 August 2009 21:26

 

วัตถุประสงค์ เพื่อให้การจัดการแข่งขันในรายการที่สมาคมฟันดาบฯรับรองอย่างเป็นทางการมีความเป็นมาตรฐานสากล อันเป็นการยกมาตรฐานการจัดการแข่งขัน นักกีฬา ผู้ตัดสิน ผู้เข้าชม ให้มีความเป็นมาตรฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน รายการที่จัดแข่งขันในปัจจุบันแบ่งออกเป็น 

 • รายการแข่งขันที่สมาคมฟันดาบรับรองอย่างเป็นทางการ เป็นการเปิดให้บุคคลทั่วไป ที่สังกัดใน ชมรม/สโมสร/สำนัก สามารถเข้าร่วมการแข่งขันได้ มีคะแนนสะสมได้แก่
  • การกีฬาแห่งชาติ            
  • การแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย            
  • การแข่งขัน กรังปรีซ์            
  • การแข่งขัน รายการ Open ทั่วไป เกรด A            
  • การแข่งขัน รายการ Open ทั่วไป เกรด B            
  • การแข่งขันเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย            
  • การแข่งขันรายการเยาวชน Open
 • รายการแข่งขันที่สมาคมฟันดาบรับรองอย่างเป็นทางการ ไม่มีคะแนนสะสม
  • การแข่งขัน Thailand Open
 • รายการแข่งขันที่สมาคมฟันดาบรับรองอย่างเป็นทางการ เป็นการแข่งเฉพาะนักดาบที่มีสถานภาพตามที่กำหนด เช่น เฉพาะบุคคลในกองทัพ เฉพาะบุคคลในมหาวิทยาลัย เป็นต้น
  • การแข่งกีฬามหาวิทยาลัย            
  • การแข่งกีฬากองทัพไทย            
  • การแข่งกีฬากองทัพบก            
  • การแข่งขันกีฬาทหารตำรวจสี่เหล่า
 • รายการแข่งขันที่สมาคมฟันดาบไม่ได้รับรองอย่างเป็นทางการ 
  • การแข่งขัน นวก. การปฏิบัติ
 • ชมรม/สโมสร/สำนัก/หน่วยงาน ที่มีแผนงานในการจัดการแข่งขันระดับ Open (กรณีต้องการให้สมาคมฟันดาบฯรับรองผลการแข่งขันอย่างเป็นทางการ และคิดเป็นคะแนนสะสม) ให้ส่งแผนงานจัดการแข่งขัน (แบบใบขอสมัครจัดการแข่งขัน/ใบรายการยืมอุปกรณ์) ส่งถึงสมาคมฟันดาบฯภายใน 15 ธันวาคม ของแต่ละปี เพื่อที่สมาคมฟันดาบฯจะได้ทำการรวบรวม พิจารณาและวางแผนเป็นปฏิทินการแข่งขันประจำปีต่อไป ซึ่งจะประกาศให้ทราบผ่านทาง Website ก่อน 15 มกราคมของปีถัดไป
 • รายการแข่งขัน รายการใดรายการหนึ่ง ที่ได้เคยจัดเป็นประจำ หรือเสนอตัวจัดขึ้นเป็นครั้งแรก แต่ไม่สามารถจัดได้ในฤดูกาลต่อไป เนื่องจากเหตุใดๆก็ตาม ให้แจ้งล่วงหน้าให้สมาคมฟันดาบฯทราบล่วงหน้า 1 เดือนตามตารางที่ได้กำหนดไว้้ในปฏิทิน
 • รายการแข่งขันใดๆของชมรม/สโมสร/สำนัก/หน่วยงาน ไม่อาจสามารถกำหนดวันให้มีวันแข่งขันที่ทับซ้อนกับการแข่งขันในรายการของสมาคมฟันดาบฯได้ โดยปกติสมาคมฟันดาบฯจะกำหนดตารางการแข่งขันในฤดูกาลถัดไป ที่สมาคมฟันดาบฯเป็นเจ้าภาพให้สมาชิกได้ทราบก่อนล่วงหน้า ภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี รายการที่สมาคมฟันดาบเป็นเจ้าภาพนั้นจะต้องรอพิจารณาจากตารางปฏิทินประจำปีของฤดูกาลใหม่ของ FIE/FCA/SEAF เพื่อให้การแข่งขันภายในประเทศมีความสอดคล้องกับการแข่งขันระดับโลกเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุด
 • คะแนนตัวคูณในรายการต่างๆตามที่กำหนดไว้ในหลักการ เป็นหลักการเบื้องต้นว่ารายการนั้นๆจะถูกพิจารณาให้ได้คะแนนสูงสุดตามที่กำหนดไว้ แต่ถ้าอนุกรรมการฝ่ายเทคนิค (ซึ่งอาจได้รับข้อเสนอจากอนุกรรมการฝ่ายอื่นๆ โดยเฉพาะจากสักขีพยานที่สมาคมฟันดาบจัดไปเป็นผู้แทนของสมาคมฯในรายการนั้นๆ)นำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ คะแนนอาจถูกปรับลดลงได้ตามมติของคณะกรรมบริหาร
 • การจัดการการแข่งขันในรายการใดๆสมาคมฟันดาบฯอาจจัดหรือไม่จัดสักขีพยานเป็นตัวแทนของสมาคมฟันดาบฯก็ได้ แต่ถ้ากรณีที่สมาคมฟันดาบฯจัดสักขีพยานเป็นผู้แทนของสมาคมฟันดาบฯ เป็นหน้าที่ของเจ้าภาพที่จัดรายการนั้นเป็นผู้ดูแลตามสมควร เบี้ยเลี้ยงและค่าพาหนะตามมาตรฐานที่ประธานเทคนิคได้รับ
 • กรณีที่รายการใดได้รับการพิจารณาให้มีระดับในการแข่งขันสูงขึ้น หรือต่ำลง จะมีผลต่อคะแนนตัวคูณของรายการนั้นๆ สำหรับในกรณีที่รายการที่ได้รับการพิจารณาจากการแข่งขัน Open ระดับ A ขึ้นเป็นรายการกรังปรีซ์       รายการนั้นต้องสามารถปฏิบัติภายใต้เงื่อนไขที่สมาคมฟันดาบฯกำหนด      ตามระเบียบการจัดการแข่งขันมาตรฐานของกรังปรีซ์ แต่รายการนั้นๆอาจปฏิเสธการยกระดับให้สูงขึ้นจากสมาคมฟันดาบฯ ก็ได้ถ้าเห็นว่ายังไม่พร้อมในการปฏิบัติตามเงื่อนไข

ข้อมูลที่นำมาลงใน Website นี้ยังคงเป็นฉบับร่าง  ต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารจึงจะมีผลเป็นข้อบังคับของสมาคมฟันดาบฯโดยสมบูรณ์

Last Updated on Wednesday, 12 February 2014 15:00