หน้าหลัก งานฟันดาบ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับงานฟันดาบ ข้อกำหนดระบบการจัดอันดับนักดาบ
ข้อกำหนดระบบการจัดอันดับนักดาบ PDF Print E-mail
User Rating: / 1
PoorBest 
งานฟันดาบ - ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับงานฟันดาบ
Tuesday, 18 August 2009 21:04

ข้อกำหนดระบการจัดอันดับนักดาบ

n เพื่อให้ระบบการจัดอันดับนักดาบเป็นมาตรฐาน

n การจัดมาตราฐานนี้ใช้ได้กับรุ่นทั่วไป และรุ่นเยาวชน

n แนวทางนี้ใช้การประยุกต์จากมาตรฐานของสหพันธ์ฟันดาบนานาชาติ FIE

n ข้อกำหนดนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ ตามมติของคณะกรรมการบริหารสมาคมฟันดาบสมัครเล่นแห่งประเทศไทย(มาตรฐานใดๆ ต้องมีจุดเริ่มต้น และพัฒนาปรับปรุงเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมของสังคมนั้นๆให้มากที่สุด ไม่มีมาตรฐานอะไรที่ดีเลิศสมบูรณ์แบบ)

วัตถุประสงค์ 

เพื่อให้นักดาบในแต่ละประเภท ในแต่ละระดับได้ถูกจัดวางเป็นมืออันดับตามความสามารถของตน
 

แนวทาง        

นำผลคะแนนจากการลงแข่งขันในรายการต่างๆที่สมาคมฟันดาบสมัครเล่นแห่งประเทศไทยฯรับรองผลอย่างเป็นทางการ ผลรวมของคะแนนจากอันดับที่ทำได้ คะแนนจะถูกสะสมทุกรายการตามที่นักดาบผู้นั้นลงแข่งจริง แต่คะแนนที่นำมาจัดอันดับนั้น คิดจาก 5 รายการที่ดีที่สุด คะแนนจะถูกจัดเรียงตามลำดับจากนักดาบที่ได้คะแนนสูงสุด ไปจนถึงได้คะแนนต่ำสุดของดาบประเภทนั้นๆ
ในกรณีที่คะแนนเท่ากัน ผู้ที่ถูกจัดให้อันดับสูงกว่า ให้พิจารณาจากอันดับการแข่งขันจริงในการแข่งขันเรียงตามลำดับจากการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย รายการกรังปรีซ์ รายการโอเพ่น และรายการจัดใหม่ ที่สมาคมฟันดาบสมัครเล่นแห่งประทศไทยฯให้การรับรองและคิดเป็นคะแนนสะสม เปรียบเทียบเป็นรายการไปตามลำดับ ในกรณีที่เปรียบเทียบกันแล้วมีผลคะแนนเท่ากันทุกประการ ให้ถือว่ามีคะแนนเท่ากัน
คะแนนสะสมในแต่ละรายการจะมีผลต่อเนื่องหนึ่งรอบการแข่งขัน เมื่อรายการเดียวกันวนนั้นกลับมาแข่งขันในปีถัดไป คะแนนเก่าถือเป็นอันสิ้นสุดและให้คิดแต่เฉพาะคะแนนใหม่ รายการใดในปีถัดไปไม่ได้จัดการแข่งขัน เมื่อสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคมของปีนั้นก็ให้ยกเลิกคะแนนของรายการนั้น
 

วิธีการคิดคะแนน

ใช้ระบบมาตรฐานตามการให้คะแนนของสหพันธ์ฟันดาบนานาชาติ FIE มาประยุกต์กับรายการการแข่งขันฟันดาบที่สมาคมฟันดาบสมัครเล่นแห่งประเทศไทยฯรับรองอย่างเป็นทางการ 
ตารางเปรียบเทียบระดับการแข่งขัน
 nฟันดาบในกีฬาโอลิมปิค (Olympic Games)คะแนน X3nกีฬาแห่งชาติคะแนน X3
 nชิงชนะเลิศของโลก (The World Championships)            คะแนน X3nชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยคะแนน X3
 nกรังปรีซ์ (Grand Prix)     คะแนน X2nกรังปรีซ์ (ปัจจุบันยังไม่มีรายการ Open ยกฐานะเป็น รายการ Grand Prix)*คะแนน X2 
 nสะสมชิงถ้วยโลก A Grade และ B Grade (The World Cup )คะแนน X1           nรายการ Open Grade A และ Grade B ที่สมาคมฟันดาบฯรับรองคะแนน X1-1.5 
 *รายการแข่งขัน Open บางรายการอาจถูกพิจารณาให้เป็น Grand Piix โดยการนำเสนอจากอนุกรรมการทางเทคนิค
การยกฐานะจากรายการ Open เป็น Grand Prix รายการแข่งขันนั้นจะได้รับคะแนนในการสะสมสูงขึ้นจากตัวคูณคะแนนมาตรฐาน เงินช่วยเหลือจากสมาคมฟันดาบฯ 10,000 บาท/ดาบ แต่จะต้องปฎิบัติตามข้อกำหนดที่สมาคมฟันดาบฯกำหนด เพื่อยกระดับการแข่งขันให้เป็นมาตรฐาน อันได้แก่ ต้องมีมืออันดับในรุ่นทั่วไป อันดับ 1-8 เข้าแข่งขันอย่างน้อย 2 คน ในรุ่นเยาวชน อันดับ 1-8 อย่างน้อย 1 คน ในแต่ละประเภทดาบ กรรมการผู้ตัดสินถูกกำหนดรายชื่อโดยสมาคมฟันดาบฯ 4 คน ที่เหลือเจ้าภาพกำหนดเองได้ การแข่งขันเป็นไปตามมาตรฐาน ตามตารางเวลา ประธานเทคนิคและหัวหน้าผู้ตัดสินกำหนดโดยสมาคมฟันดาบฯ ค่าสมัครเป็นไปตามข้อกำหนดของสมาคมฟันดาบฯ
รายการแข่งขันที่จะยกฐานะจากรายการจาก Open เป็น Grand Prix ทางสมาคมฟันดาบฯจะพิจารณาจากรายการแข่งขัน Open Grade A ที่จัดต่อเนื่อง(ในห้วงเวลาเดียวกันของแต่ละปี) 3 ปี และมีความเป็นมาตรฐาน โดยสมาคมฟันดาบฯจะแจ้งแก่เจ้าภาพก่อนการแข่งขัน 6 เดือนของปีที่ได้สิทธิ แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมของเจ้าภาพเองข้อสังเกตุ รายการทั้ง Open และ Grand Prix ของนานาชาติ จะจัดการแข่งขันดาบเพียงประเภทเดียว จัดแข่งขัน 1-2 วัน
คะแนนมาตรฐานในการให้คะแนนสะสมประเภทบุคคล
 อันดับ คะแนน
 1 32
 2 26
 3 20
 5-8 14
 9-16 8
 17-32 4
 33-64 2
ในการแข่งโอลิมปิคอันดับที่ 3 มีการชิงเหรียญทองแดง คะแนนอันดับที่ 3 กำหนดไว้ 54 คะแนน  ในกีฬาแห่งชาติไม่มีการชิงอันดับที่ 3 เหรียญทองแดง จึงมีอันดับที่ 3 จำนวน 2 คนคะแนนสะสมนี้จะนำมาคิดเป็นคะแนนรวมสิ้นสุดเพื่อมอบรางวัลเกียรติยศให้แก่นักดาบแต่ละดาบประเภท ในพิธีเปิดการแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งประทศไทยของฤดูกาลใหม่ในกรณีที่มีนักดาบในฐานะนักดาบไทย เข้าแข่งขันเพื่อสะสมคะแนนโลก ในรายการของ FIE และมีอันดับอยู่ใน 1-64 ของโลกในฤดูกาลแข่งขันเดียวกัน นักดาบผู้นั้นจะถูกจัดให้มีอันดับเหนือกว่าอันดับของสมาคมฟันดาบฯในฤดูกาลเดียวกัน แต่ไม่มีสิทธิได้รับรางวัลเกียรติยศประจำปี  รางวัลเกียรติยศประจำปี จะแจกให้กับผู้ที่มีคะแนนสูงสุดจากตารางอันดับของแต่ละประเภทดาบ ที่จัดโดยสมาคมฟันดาบเท่านั้น ในกรณีที่มีนักดาบไทยได้อันดับ 1-64 ของอันดับโลกในดาบประเภทเดียวกันหลายคน ให้เรียงตามอันดับโลกที่ได้การแข่งขันเยาวชน (อายุไม่เกิน 20 ปี) และยุวชน (อายุไม่เกิน 17 ปี) อนุโลมให้ใช้การคิดคะแนนสะสมตามหลักเกณฑ์ของรุ่นทั่วไป โดยใช้ผลจากการแข่งขันในระดับของตัวเองคะแนนมาตรฐานในการให้คะแนนสะสมประเภททีม ไม่มีตัวคูณ คิดคะแนนดีที่สุด 2 ครั้ง
 อันดับ คะแนน  อันดับ คะแนน
 1 64  10 24
 2 52  11 23
 3 40  12 22
 4 36  13 21
 5 32  14 20
 6 30  15 19
 7 28  16 18
 8 26  17-32 8
 9 25   
ผลที่นำมาใช้
ในการแจกรางวัลประจำปี ผู้ที่มีคะแนนสะสมสูงสุดของแต่ละประเภทดาบ คิดคะแนนสะสมสิ้นสุดถึงการแข่งขันรายการสุดท้าย ก่อนการแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยในฤดูกาลใหม่ จะเริ่มต้นขึ้นในการจัดมือวางอันดับในรายการแข่งขันในการจัดมือวางอันดับเพื่อการคัดเลือก/การคัดตัวเป็นทีมชาติ/เพื่อสิทธิประโยชน์อื่นๆ ตามที่สมาคมฟันดาบฯแจ้งทีมที่ได้คะแนนสูงสุดของฤดูกาลนั้นๆจะได้รับรางวัลเกียรติยศประจำปีในแต่ละประเภทดาบ ใช้ผลของลำดับทีมในการคัดเลือกทีมเข้าแข่งขันในรายการ Thailand Open
 ข้อมูลที่นำมาลงใน Website นี้ยังคงเป็นฉบับร่าง  ต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารจึงจะมีผลเป็นข้อบังคับของสมาคมฟันดาบฯโดยสมบูรณ์
Last Updated on Thursday, 20 August 2009 00:51