หน้าหลัก งานทะเบียน ทะเบียน ผู้ตัดสิน ประกาศ เรื่องการต่ออายุสมาชิก ประจำปี 2553
ประกาศ เรื่องการต่ออายุสมาชิก ประจำปี 2553 PDF Print E-mail
User Rating: / 0
PoorBest 
งานทะเบียน - ทะเบียน ผู้ตัดสิน
Written by น.อ.สมพล ศรีสดใส   
Tuesday, 20 October 2009 00:29

alt

 

ประกาศสมาคมฟันดาบสมัครเล่นแห่งประเทศไทยฯ

ที่ ส.ฟ.ท.    07 / 2552

เรื่อง   การต่ออายุสมาชิกชมรมฟันดาบภายในประเทศ ประจำปี 2553 และ

การต่ออายุสมาชิกนักกีฬาและผู้ตัดสิน ประจำปี 2552/2553 ของสหพันธ์ฟันดาบนานาชาติ (FIE)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

1.       สถานภาพสมาชิกชมรมฟันดาบ ประจำปี 2552 ภายในความรับผิดชอบของสมาคมฟันดาบสมัครเล่นแห่งประเทศไทยฯ กำลังจะหมดลงใน 31 ธันวาคม 2552 นี้ ดังนั้น ขอให้สมาชิกชมรมฟันดาบต่างๆ ดำเนินการต่ออายุสมาชิกประจำปี 2553 โดย

  • ส่งเอกสารประกอบ เช่น ระเบียบข้อบังคับชมรม ทะเบียนผู้บริหารชมรม และทะเบียนนักกีฬา (ในปัจจุบัน ล่าสุด) พร้อมรูปถ่าย หากมีการโอนย้ายสังกัด ให้มีหนังสือยินยอมโอนย้ายสังกัดทั้งชมรมเก่าและชมรมใหม่ด้วย
  • ชำระค่าต่ออายุสมาชิกเป็นเงิน 1,000.- บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2553 โดยสามารถชำระค่าต่ออายุสมาชิกได้ที่

- สำนักงานสมาคมฯ ตั้งแต่ 09:00 – 16:00 น. ของวันเวลาทำการ (จันทร์ – ศุกร์)

- โอนเข้าบัญชีธนาคารทหารไทย สาขากองบัญชาการกองทัพเรือ ชื่อบัญชี “สมาคมฟันดาบสมัครเล่นแห่งประเทศไทยฯ” บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 115–2–13125–4 แล้วนำหลักฐานการโอนเงินมาแสดง

           2.       สำหรับนักกีฬาและผู้ตัดสิน ที่ต้องการต่ออายุสมาชิกของ FIE ในปี ค.ศ. 2009/2010 สามารถดำเนินการต่ออายุได้โดย ชำระค่าต่ออายุสมาชิกเป็นเงิน 25 ยูโร คิดเป็นเงินไทยทั้งสิ้น 1,250.- บาท (หนึ่งพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) โดยชำระค่าต่ออายุสมาชิก FIE เป็นเงินสดเท่านั้น ที่ สำนักงานสมาคมฯ ตั้งแต่  09:00 – 16:00 น. ของวันเวลาทำการ (จันทร์ – ศุกร์) ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยกรอกข้อมูลประจำตัวให้เจ้าหน้าที่สมาคมฯ ตามแบบฟอร์มสมาคมฯ ด้วย

หมายเหตุ      นักกีฬาและผู้ตัดสิน ที่ไม่มี License ของ FIE จะไม่สามารถเข้าร่วมการแข่งขันในรายการที่ FIE รับรองหรือจัดการแข่งขันได้ อีกทั้ง ผู้ตัดสิน FIE ที่ไม่ได้ต่ออายุ จะไม่ถูกพิจารณาคัดเลือกให้ไปตัดสินฟันดาบในรายการต่างๆ เช่นกัน

ประกาศ  ณ  วันที่     19      ตุลาคม  พ.ศ. 2552

 

พลเรือเอก สมเดช ทองเปี่ยม

นายกสมาคมฟันดาบสมัครเล่นแห่งประเทศไทยฯ

หรือสามารถดาวน์โหลดประกาศนี้ได้ตามลิงค์ข้างล่างนี้

 

 

Last Updated on Sunday, 27 December 2009 01:35