หน้าหลัก งานทะเบียน ทะเบียน ผู้ตัดสิน ทะเบียนผู้ตัดสิน AFAT
ทะเบียนผู้ตัดสิน AFAT PDF Print E-mail
User Rating: / 0
PoorBest 
งานทะเบียน - ทะเบียน ผู้ตัดสิน
Written by อานนท์ คลื่นสุวรรณ   
Wednesday, 19 August 2009 13:59

Class C

Class D

Class E

อยู่ในระหว่างการดำเนินการ อ่านระเบียบกรรมการผู้ตัดสิน

ขณะนี้สมาคมฟันดาบฯยังไม่ได้แบ่ง Class ผู้ตัดสิน แต่ได้ทำการรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นของผู้ตัดสินที่ลงตัดสินในรายการแข่งขันต่างๆเท่าที่จะหาได้ ในการคิดคะแนนสะสม  เพื่อสมาคมฟันดาบฯจะนำผลไปใช้ประกอบการพิจารณาในการให้ Licenses ผู้ตัดสิน   โดยพิจารณาจากสถานะ

  • ความสามารถ (การชมเชย/การร้องเรียน/รายการและรอบที่ได้รับเลือกให้ลงตัดสิน)
  • ความถีในการลงตัดสิน (คะแนนสะสม)
  • องค์ประกอบอื่นๆตามที่กำหนด (เช่นการผ่านการอบรมผู้ตัดสินจากสมาคมฟันดาบฯ การสอบภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และการผ่านการอบรมจริยธรรมและคุณธรรม)

เพื่อพิจารณาในการให้ Licenses

ผู้ตัดสินที่ได้รับ Licenses จะได้รับสิทธิประโยชน์ โดยสามารถลงตัดสินในรายการที่สมาคมฟันดาบฯรับรองอย่างเป็นทางการ และสามารถเข้าไปคัดเลือกในการส่งเข้าสอบผู้ตัดสินของ FIE

ปัจจุบัน (29/09/2552)ฝ่ายทะเบียนผู้ตัดสินได้รวบรวมผลงานของผู้ตัดสินได้ส่วนหนึ่ง ดังนี้

  • รายการแข่งขัน Air Force Open 2009 ได้รายชื่อผู้ตัดสินที่ลงตัดสินประมาณ 90 %
  • รายการแข่งขัน DPU-Police Open 2009,Navy Open 2009 และ Master of Champ 2009 ไม่มีข้อมูลผู้ตัดสินที่ลงตัดสิน ขอให้ DT ของรายการที่แจ้งชื่อส่งข้อมูลกลับมาที่สมาคมฟันดาบด้วย
  • รายการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 38 ตรังเกมส์ ได้รายชื่อผู้ตัดสินที่ลงตัดสินครบ 100 %

 คะแนนสะสมของผู้ตัดสินในภาพรวม/ยังไม่แบ่ง Class A,B,C (FIE) และ D,E,F (AFAT)

Last Updated on Thursday, 04 March 2010 11:13