หน้าหลัก งานทะเบียน ทะเบียน สโมสร/ชมรม/สำนัก กำหนดการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. 2553
กำหนดการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. 2553 PDF Print E-mail
User Rating: / 0
PoorBest 
งานทะเบียน - ทะเบียน สโมสร/ชมรม/สำนัก
Wednesday, 16 March 2011 16:41

ประกาศ

เรื่อง ประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. 2553

เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของสมาคมฟันดาบสมัครเล่นแห่งประเทศไทยฯ ว่าด้วยเรื่องการจัดการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี พ.ศ. 2553 นั้น สมาคมฟันดาบฯ จึงกำหนดให้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. 2553 ใน วันเสาร์ ที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2554 เวลา 13:00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนนายเรืออากาศ โรงเรียนนายเรืออากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ

จึงแจ้งมาให้สมาชิกทราบโดยทั่วกัน

สมาคมฟันดาบสมัครเล่นแห่งประเทศไทยฯ

Last Updated on Wednesday, 16 March 2011 16:42