หน้าหลัก งานทะเบียน ทะเบียน สโมสร/ชมรม/สำนัก ประกาศ เรื่องการต่ออายุสมาชิก ประจำปี 2554
ประกาศ เรื่องการต่ออายุสมาชิก ประจำปี 2554 PDF Print E-mail
User Rating: / 0
PoorBest 
งานทะเบียน - ทะเบียน สโมสร/ชมรม/สำนัก
Written by น.อ.สมพล ศรีสดใส   
Tuesday, 20 October 2009 00:29

Afat_sm_sm

ประกาศสมาคมฟันดาบสมัครเล่นแห่งประเทศไทยฯ

เรื่อง   การต่ออายุสมาชิกชมรมฟันดาบภายในประเทศ ประจำปี 2554

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

สถานภาพสมาชิกชมรมฟันดาบ ประจำปี 2553 ภายในความรับผิดชอบของสมาคมฟันดาบสมัครเล่นแห่งประเทศไทยฯ กำลังจะหมดลงใน 31 ธันวาคม 2553 นี้ ดังนั้น ขอให้สมาชิกชมรมฟันดาบต่างๆ ดำเนินการต่ออายุสมาชิกประจำปี 2554 ดังนี้

  • ส่งเอกสารประกอบ ได้แก่ (1) ระเบียบข้อบังคับชมรม, (2) ทะเบียนผู้บริหารชมรม (3) ทะเบียนนักกีฬา (ในปัจจุบัน ล่าสุด) พร้อมรูปถ่าย (4) หากมีการโอนย้ายสังกัด ให้มีหนังสือยินยอมโอนย้ายสังกัดทั้งชมรมเก่าและชมรมใหม่ด้วย (5) สำเนาการโอนเงิน
  • ชำระค่าต่ออายุสมาชิกเป็นเงิน 1,000.- บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 20 มกราคม 2554 โดยโอนเงินเข้าบัญชีสมาคมฟันดาบฯ เท่านั้น จากนั้น นำหลักฐานการโอนเงินมาแสดง

- บัญชีธนาคารทหารไทย สาขากองบัญชาการกองทัพเรือ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 115–2–13125–4 ชื่อบัญชี “สมาคมฟันดาบสมัครเล่นแห่งประเทศไทยฯ”

ประกาศ  ณ  วันที่     9     ธันวาคม  พ.ศ. 2553

 

สมาคมฟันดาบสมัครเล่นแห่งประเทศไทยฯ

Last Updated on Thursday, 09 December 2010 09:29