หน้าหลัก ข่าวสาร ข่าวทั่วไป
ข่าวทั่วไป
ฟันดาบเสนองบประมาณ 259 ล้าน PDF Print E-mail
User Rating: / 1
PoorBest 
ข่าว/ทั่วไป - ข่าวทั่วไป
Wednesday, 19 August 2009 21:55
ดร. ศศิธารา พิชัยชาญณรงค์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานการประชุมคณะทำงานแผนยุทธศาสตร์สร้างกีฬาไทยสู่ความเป็นเลิศ (พ.ศ.2552-2559) โดยมี 14 สมาคมกีฬาความหวัง เข้าร่วมที่ห้องประชุม ชั้น 2 กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา เมื่อวันที่ 18 ส.ค.ที่ผ่านมา
 
ที่ประชุมได้พิจารณาสรุปงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์สร้างกีฬาไทยสู่ความเป็นเลิศ โดยแบ่งเป็น 3 ยุทธศาสตร์หลัก ได้แก่
1.เป็นศูนย์กลางจัดกิจกรรมกีฬาของเอเชีย 13,484 ล้านบาท ,
2.สร้างและพัฒนากีฬาอย่างเป็นระบบ 10,571 ล้านบาท ,
3.ยกระดับบุคลากรกีฬาสู่ระดับนานาชาติ 1,945 ล้านบาท รวมเป็นงบประมาณทั้งหมด 26,000 ล้านบาท
พร้อมกับจัดตั้งศูนย์ฝีกซ้อมกีฬานานาชาติเพิ่ม อีก 4 กีฬา ได้แก่ ยกน้ำหนัก, มวยปล้ำ, ยูโด, เทเบิลเทนนิส ซึ่งงบประมาณดังกล่าวได้ผ่านบอร์ดการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยการประชุมครั้งนี้เพื่อพิจารณาเพื่อนำเสนอการประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติงบประมาณต่อไป โดยสมาคมกีฬาที่เสนอแผนงาน และงบประมาณมากที่สุด ได้แก่ ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทย ซึ่งของบประมาณ 1,282,516,222 บาท
Last Updated on Wednesday, 09 September 2009 01:52
Read more...
 
หนึ่งสมาคม หนึ่งรัฐวิสาหกิจ เปลี่ยนชื่อโครงการใหม่เป็น “ รัฐวิสาหกิจรวมพลัง กีฬาไทยเข้มแข็ง” PDF Print E-mail
ข่าว/ทั่วไป - ข่าวทั่วไป
Wednesday, 19 August 2009 20:53
หนึ่งสมาคม หนึ่งรัฐวิสาหกิจ เปลี่ยนชื่อโครงการใหม่เป็น รัฐวิสาหกิจรวมพลัง  กีฬาไทยเข้มแข็งจาก หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับวันอังคารที่ 21 ก.ค.2552รัฐมนตรีคลัง กรณ์ จาติกวณิช เตรียมแต่งตั้งคณะกรรมการที่มีปลัดกระทรวงการคลัง    เป็นประธานในสัปดาห์หน้า เพื่อไปทำหน้าที่เจรจากรอบการสนับสนุนกับบรรดารัฐวิสาหกิจและเอกชนรายต่างๆต่อไป วางเป้าให้ 21 รัฐวิสาหกิจสนับสนุน 58 สมาคมกีฬา ส่วนหน่วยงานไหนจะสนับสนุนสมาคมกีฬาใดจะพิจารณาต่อไป โดยจะต้องหาให้ได้ 300 ล้านต่อปี คาดเริ่มใช้จ่ายเงินกันได้ตั้งแต่เดือน ต.ค.นี้ เป็นต้นไปนายกรณ์  จาติกวณิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานคณะกรรมการพิจารณาแนวทางสนับสนุนสมาคมกีฬาจากหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1 พร้อมด้วย นายชุมพล  ศิลปะอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในฐานะรองประธานคณะกรรมการฯ ที่ห้องประชุมวายุภักษ์ 1 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 20 ก.ค.ที่ผ่านมาหลังการประชุม นายกรณ์แถลงว่า จากการที่ได้ให้คณะทำงานไปศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม พร้อมกับสอบถามนายพิมล ศรีวิกรม์ ที่ริเริ่มโครงการ1 สมาคมกีฬา 1 รัฐวิสาหกิจ ในรัฐบาลชุดก่อน ก่อนหน้านี้เห็นว่าโครงการนี้เป็นโครงการดี  ทางกระทรวงการคลังพร้อมที่จะให้บรรดารัฐวิสาหกิจเข้าไปสนับสนุนสมาคมกีฬาอย่างเต็มที่ แต่อย่างไรก็ตาม จากการที่คณะทำงานได้ไปศึกษาข้อมูลมา พบว่ารัฐวิสาหกิจควรต้องสนับสนุนสมาคมกีฬาที่เพิ่มมากขึ้น อาจจะต้องให้รัฐวิสาหกิจดูแลทั้งสมาคมกีฬาใหญ่และเล็กควบคู่กันไป จึงเห็นควรให้มีการเปลี่ยนชื่อโครงการใหม่เป็นรัฐวิสาหกิจรวมพลัง  กีฬาไทยเข้มแข็งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวต่อว่า ในการสนับสนุนครั้งนี้ จะมี 21 รัฐวิสาหกิจให้การสนับสนุน 58 สมาคมกีฬา ซึ่งจากเดิมมีแค่ 10 รัฐวิสาหกิจที่สนับสนุนอยู่ประมาณ 10 สมาคมกีฬาเท่านั้น ส่วนหน่วยงานไหนจะสนับสนุนสมาคมกีฬาใดได้พิจารณาต่อไป โดยได้วางเป้าหมายไว้ว่าจะต้องหางบประมาณให้ได้ 300 ล้านต่อปี สำหรับกรอบการสนับสนุนก็จะดูแนวทางของความเป็นเลิศในกีฬาชนิดต่างๆ ผลงานในช่วงที่ผ่านมา รวมทั้งเป็นกีฬาที่ประชาชนให้ความนิยมหรือไม่เป็นสำคัญทั้งนี้ จากที่เดิมมีคณะอนุกรรมการในคณะกรรมการชุดนี้ ทำงานแยกกันอยู่  2 ชุด ชุดแรกประสานกับรัฐวิสาหกิจ และอีกชุดประสานสมาคมกีฬา ก็จะได้รวมให้เหลือเพียงชุดเดียว เพื่อจะได้ทำงานสอดประสานกัน โดยคณะอนุกรรมการชุดใหม่นี้ จะมีปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธาน ซึ่งจะได้มีการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการในสัปดาห์หน้า เพื่อจะได้ทำหน้าที่เจรจากรอบการสนับสนุนกับบรรดารัฐวิสาหกิจและเอกชนรายต่าง ๆต่อไป โดยคาดว่าจะเริ่มใช้จ่ายงบประมาณกันได้ตั้งแต่เดือน ต.ค.นี้เป็นต้นไปผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า ในระหว่างการประชุม หลังจากที่คณะการทำงานได้รายงานถึงกรอบการสนับสนุนของรัฐวิสาหกิจที่มีต่อสมาคมกีฬา โดยมีการแบ่งเกรดสมาคมกีฬาออกเป็น   5 เกรด เอ บี ซี ดี และอี ตามลำดับของผลงานในช่วงที่ผ่านมา ปรากฏว่า พล.ร.อ.สุรวุฒิ   มหารมณ์  หนึ่งในคณะกรรมการฯแสดงท่าทีไม่เห็นด้วย โดยต้องการให้มีการพิจารณาการสนับสนุนจากแผนงานของแต่ละสมาคมกีฬาเป็นหลัก รวมทั้งพิจารณาจากกีฬาที่ได้รับความนิยม หรือกีฬาประเภททีม เช่น ฟุตบอล และวอลเลย์บอล
Last Updated on Monday, 07 September 2009 08:32
 
ภาพนักดาบไทยที่อิหร่านเมื่อ 35 ปีมาแล้ว PDF Print E-mail
User Rating: / 3
PoorBest 
ข่าว/ทั่วไป - ข่าวทั่วไป
Written by น.อ.ศูนย์ปืน โสมภีร์   
Tuesday, 18 August 2009 00:00

ภาพเก่าหายาก เป็นภาพถ่ายเมื่อประมาณ 35 ปี ที่แล้ว ทีมดาบไทยที่อิหร่าน บุคคลในภาพเท่าที่จำได้มี ท่านอาจารย์ภูมิ  หุราพันธ์,อารย์มนูญ  ศรีไตรรัตน์,อาจารย์ทองหล่อ  ศรีไตรรัตน์,อาจารย์จินดา  กรรพฤทธิ์,พี่เสน่ห์  เชาว์สุรินทร์ ตำแหน่งปัจจุบันรองผู้ว่าการท่าอากาศยาน

 

Last Updated on Tuesday, 08 October 2013 02:20
 
Download คู่มือการฝึกสอน PDF Print E-mail
ข่าว/ทั่วไป - ข่าวทั่วไป
Monday, 17 August 2009 19:32

ผู้ชมสามารถ Download คู่มือการฝึกสอน  โดยเลือกเมนู <งานวิชาการ><งานผู้ฝึกสอน><คู่มือการฝึกสอน>


Last Updated on Monday, 17 August 2009 23:20
 
Download กติกาการแข่งขัน PDF Print E-mail
ข่าว/ทั่วไป - ข่าวทั่วไป
Sunday, 16 August 2009 20:55

ผู้ชมสามารถ Download กติกาการแข่งขัน โดยสามารถเลือก Download ได้ทั้ง 3 ภาษาคือภาษาไทย ภาษาฝรั่งเศส และภาษาอังกฤษ  โดยเลือกเมนู <งานวิชาการ><งานผู้ตัดสิน><กติกาการแข่งขัน>

Last Updated on Sunday, 16 August 2009 21:10
 


Page 55 of 55