หน้าหลัก ข่าวสาร
ข่าว/ทั่วไป
ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับอนุมัติอบรมผู้ฝึกสอน ระดับ 1 ประจำปี 2559
ข่าว/ทั่วไป - ข่าวทั่วไป

ประกาศ

กำหนดการอบรม และขอแจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่ อบรมผู้ฝึกสอนกีฬาฟันดาบ ขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2559

ระหว่างวันที่ 15 -19 มีนาคม ณ โรงแรมเอสซีปารค์ รามคำแหง 39 ถ.ประดิษฐ์มนูธรรม วังทองหลาง กรุงเทพฯ

แจ้งมาเพื่อทราบ 
หมายเลขติดต่อผู้ประสานงานสมาคมฯ 086-3275010

alt

 
ประกาศ แจ้งกำหนดการสอบสัมภาษณ์ สอบทฤษฎี และสอบปฏิบัติ ผู้สมัครสอบคัดเลือกไปอบรมผู้ฝึกสอนฟันดาบ ระดับกลาง
ข่าว/ทั่วไป - ข่าวทั่วไป

ประกาศ

แจ้งกำหนดการสอบสัมภาษณ์ สอบทฤษฎี และสอบปฏิบัติ ผู้สมัครสอบคัดเลือกไปอบรมผู้ฝึกสอนฟันดาบ ระดับกลาง จัดโดย FIE
ขอให้ผู้มีรายชื่อต่อไปนี้ เข้ารับการคัดเลือกใน วันอาทิตย์ ที่ 6 มีนาคม 2559 เวลา 13:00 น. ฯ สำนักงานสมาคมฯ
 
1. นายณัฐปคัลภ์ กรุดทิม สังกัดชมรม ABAC ประเภทดาบเอเป้
2. นายทศพล ตั้งรัตนนพกุล สังกัดชมรม สพล. ประเภทดาบเซเบอร์
3. นายณัทณพงศ์ จันทนา สังกัดชมรม รร.นายร้อย จปร.ประเภทดาบเซเบอร์
4. นายสนั่น แสงสุวรรณ สังกัดกองทัพภาค 1 ประเภทเซเบอร์
5. นายจรณวรรต์ ลิ้มประเสริฐ์ สังกัด ม.รามคำแหง ประเภทดาบฟอยล์
 
จึงประกาศให้ทราบ
สมาคมกีฬาฟันดาบแห่งประเทศไทยฯ
 
ประกาศ อบรมเป็นผู้ฝึกสอน ขั้นต้น ประจำปี 2559
ข่าว/ทั่วไป - ข่าวทั่วไป


โครงการ "อบรมผู้ฝึกสอนกีฬาฟันดาบ ขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2559"

รับสมัครผู้เข้ารับการอบรม "ผู้ฝึกสอนกีฬาฟันดาบ ขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2559" จำนวน 30 คน
อบรมระหว่างวันที่ 15 - 19 มีนาคม 2559

แจ้งความจำนงค์ได้ที่ thaifencing@gmail.com หรือ ที่สนง.สมาคมฯ โทร. 086 327 5010 ในวันและเวลาราชการ 0900 - 1700
ภายในวันที่ 1 มีนาคม 2559

รับสมัครจำนวน 30 คน เท่านั้น ยื่นสมัครก่อน มีสิทธิก่อน

------ ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น --------------

สิทธิระหว่างการอบรม
- ผู้เข้ารับการอบรมที่มาจากต่างจังหวัด มีที่พักให้
- มีอาหารกลางวันและอาหารว่างให้
- มีเสื้อโปโลสำหรับการอบรมแจก

สิ่งที่ต้องนำมาระหว่างการอบรม
- เสื้อโค้ช (ถ้ามี) เสื้อวอร์มยาว หรือชุดฟันดาบ และถุงมือ
- ดาบ
- หน้ากาก
- ชุดวอร์ม (กางเกงวอร์ขายาว และรองเท้าผ้าใบ)

 
ประกาศ คัดเลือกตัวนักกีฬาฟันดาบ ในกีฬามหาวิทยาลัยแห่งอาเซี่ยน ประจำปี 2559
ข่าว/ทั่วไป - ข่าวทั่วไป
ประกาศ
คัดเลือกตัวนักกีฬาฟันดาบ ในกีฬามหาวิทยาลัยแห่งอาเซี่ยน ประจำปี 2559
ณ สิงคโปร์ ระหว่าง 9 - 19 กรกฎาคม 59
 
จำนวน 6 ประเภทดาบ ๆ ละ 1 คน (เป็นอย่างน้อย) โดยมีเงื่อนไขดังนี้
1. นักกีฬาที่สนใจต้องอยู่ใน Ranking 1 - 8 ของแต่ละประเภทดาบ โดยผู้ที่มี Ranking ดีที่สุด จะเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกโดยอัตโนมัติ
2. เป็นนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษาภายในประเทศไทย
3. มีคุณสมบัติการเป็นนักกีฬาตัวแทนมหาวิทยาลัยอย่างครบถ้วน
4. มีอายุไม่เกิน 28 ปี
 
ผู้สนใจ สมัครผ่านมหาวิทยาลัยของตนเอง ตามแบบฟอร์มที่ทาง กกมท.กำหนดให้โดยติดต่อได้ที่แต่ละมหาวิทยาลัย
 
กำหนดช่วงเวลาการรับสมัคร ภายใน 31 มีนาคม 59 เท่านั้น
 
จึงประกาศมาเพื่อทราบ
 
ประกาศ รับสมัครผู้สนใจไปอบรมโค้ช ระดับกลาง จัดโดย FIE
ข่าว/ทั่วไป - ข่าวสำคัญ

ประกาศ
รับสมัครผู้ฝึกสอนฟันดาบชาวไทย ที่สนใจจะเข้ารับการอบรมผู้ฝึกสอนฟันดาบ ระดับกลาง จัดโดย FIE

ระยะเวลาการอบรม 3 เดือน (4 เม.ย.- 30 มิ.ย.59) ณ กรุงบูดาเปส ประเทศฮังการี

ประเภทดาบเอเป้, ฟอยล์ หรือเซเบอร์ จำนวนรวม 1 คนเท่านั้น

คุณสมบัติผู้ที่สมัครเข้าร่วมการคัดเลือกไปอบรมผู้ฝึกสอนฟันดาบ ระดับกลาง มีดังนี้
1.เป็นผู้ฝึกสอนประจำชมรมสมาชิกที่ขึ้นทะเบียนกับการกีฬาแห่งประเทศไทย
2.มีประสบการณืด้านการฝึกสอนกีฬาฟันดาบ อย่างน้อย 2 ปี
3.เป็นผู้มีวินัยและจรรยาบรรณในอาชีพ และรักการพัฒนากีฬาฟันดาบ

สิทธิของผู้ผ่านการคัดเลือกไปอบรมผู้ฝึกสอน ดังนี้
1. อาหารและที่พักระหว่างการฝึกอบรมตลอด 3 เดือน
2. ค่าตั๋วเดินทาง มูลค่า 500 ยูโร
3.ได้รับการพิจารณาเป็นผู้ฝึกสอน (หรือผู้ช่วยผู้ฝึกสอนฟันดาบ) ให้กับสมาคมฯ

4. อื่นๆ ที่สมาคมฯ จะพิจารณาเพิ่มเติมให้

ผู้สนใจ ดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ที่นี่ และส่งถึงสมาคมฯ ภายในวันที่ 1 มีนาคม 2559 นี้

 

 


Page 2 of 35